Home Tags Barong Landung

Tag: Barong Landung

Barong Landung

Witnyané Ida sang prabu  sané kabaos Dalem Jayapangus, pinaka prabu paling lingsir sekitar 800 M. Rauh Dewi Danu ke Bali saka warsa 9, sekitar...

MAJAPAHIT

SUPPORT US BY VISITING MANTRA ARHANA INSTAGRAM