Home Tags Darmogandul

Tag: Darmogandul

Serat Darmogandul

BEBUKA Sinarkara sarjunireng galih, myat carita dipangiketira, kiyai Kalamwadine, ing nguni anggeguru, puruhita mring Raden Budi, mangesthi amiluta, duta rehing guru, sru sêtya...

MAJAPAHIT

SUPPORT US BY VISITING MANTRA ARHANA INSTAGRAM