Home Tags Itihasa

Tag: Itihasa

Durgha ibu bumi

Betari Durgha embas saking mata katiga Betara Siwa, ri kala Siwa Loka kakuasayang olih raksasa marupa kebo, Mahésasura. Durgha sané ayu lan wikan prasida...

Sang Hyang Gana

Wenten katuturan satua Raksasa magoba aeng, kabinawa tur ngreresin pisan tan pendah Sang Kalantaka. Raksasane punika mawasta Nilarudraka. Kalintang sueca wiakti Ida Bhatara Rudra...

Sang Subali meyuda lawan Sang Sugriwa

Wenten katuturan Rsi sane kalintang pradnyan maparab Begawan Gotama lintihang Brahmana Putra. Ida madue putra tigang diri, sane mapesengan : Sang Subali, Sang Sugriwa...

Sang Sutasoma Dados Caru

Wenten katuturaran sang Purusada, Prabhu Yaksa ring Ratna Kanda. Ida Parya ngaturang punagi ring ida Bhatara Kala, antuk para ratu satus diri. Nika ngawinang...

Dewi Gangga makenyem

Olih : Nyoman Manda Ring Puri Hastina iur sampun tutur pakrimik saisin puriné krana sané dibi ida permaisuri malih ngembasang putra. Dayang-dayang sané sampun ping...

Dewi Gangga Ngrecak

Olih : Nyoman Manda Wawu miragi krepyakan suaran toyan tukadé sané deres punika, sakadi kasentuh ngenin dupa tangan Sang Prabu. Ida ngusap-usap pangaksian, sakadi ngrempini...

Karmapala

Kacerita Sang Panca Pandhawa sakadi Sang Dharmawangsa, sampun tutug suwen ida nyeneng ratu, 60 warsa raris karatone kaserahang ring putun ida, sane maparab Sang...

Prabu Watugunung

Ida Sang Prabu Watugunung nyakrawerti ring panegara Gilingwesi. Ida Sang Prabu madue istri prami kakalih, dahating ayu angayan-ayan, waluya ngasorang kalistuayuan para widiadarine ring...

MAJAPAHIT

SUPPORT US BY VISITING MANTRA ARHANA INSTAGRAM