Home Tags Sutasoma

Tag: Sutasoma

Kekawin Sutasoma

Karya Empu Tantular Ah naranya: vijil nin bdyu sanke sarlra, ah sabdanya, muksa rik sarlra, candrarüpa ikan sarlra ri muksa nin bdyu rin sarlra, saumyalilan...

FACEBOOK

808FansLike

MAJAPAHIT

SUPPORT US BY VISITING MANTRA ARHANA INSTAGRAM