wewangsalan Archives - sastra bali

wewangsalan

By | Sastra | No Comments

Wewangsalan puniki pateh sakadi tamsil ring Bahasa Indonesia. Wewangsalan kruna lingganipun “wangsal” sane artinipun “lampah”, polih pangiring “an” dados “wangsalan”, kaduipurwayang dados “wewangsalan”, artinipun lelampahan saparipolah kalih kahanan janma, sakadi sasimbing sane sada pedas suksmanipun. Wewangsalan puniki kawangun antuk lengkara kalih palet utawi carik. Lengkara sane riinan sakadi “sampiran”, indik…

Read More