suaramantra

Parikramaning pamangku

Putru Saji Tarpana

OÝ AWIGNA ASTU NAMASIDA. IKI KRAMANING PUTRU SAJI TARPANA Wnang uncarakna ritatkalaning ngaskara Sanghyang Pirata, lwirnya: yan karya ngaben, benjang palêbon ngadaslêmah, uncarakna; yaning makirim, yadyan ring pangrorasan. Irika mangda sinarêngan ring Ida Sang Pandita. Samangkana kramaning amitra yadnya, yan sira aniti krama. Kayeki ucapanya, panguncar wakyanya: Uduh kaki-kaki sang inangaskara kabeh,...

MAJAPAHIT