Bhagawad Gita

Bab 10 – Alam Semesta nan Suci dan Agung [ page 2 ]

10. Kepada mereka ini, yang selalu bersemayam secara menyatu denganKu dan memujaKu dengan cinta-kasih, Ku berikan ilmu pengetahuan (yang dapat membedakan antara satu hal dengan yang lain), dan (mereka ini) melalui yoga ini datang kepadaKu. 11. Didorong oleh rasa kasih-sayangKu yang murni kepada...

MAJAPAHIT