Cerita Mahabharata

Cerita Mahabharata

8. Mahatma Widura

8. Mahatma Widura Resi Mandawya adalah seorang resi yang telah memper-oleh kekuatan jiwa dan menguasai pengetahuan tentang kitab-kitab suci. Ia mengisi hari-harinya dengan bertapa dan melaksanakan kebajikan-kebajikan sesuai ajaran suci. Ia tinggal di sebuah pertapaan di tengah hutan. Pada suatu hari, ketika ia sedang khusyuk bertapa...

MAJAPAHIT