Pelangi di Langit Singasari

Pelangi di Langit Singasari [ oleh S.H. Mintardja ]

Pelangi di Langit Singasari [ 63 ]

oleh S.H. Mintardja   MEREKA yang berlatih-pun segera berhenti. Dengan herannya perwira pengawal yang sedang berlatih bersama muridnya itu-pun memandang Tohjaya yang memasuki arena. "Kalian terlampau bernafsu," berkata Tohjaya kepada Mahisa-wonga-teleng dan Panji Saprang. "Seharusnya kalian tidak boleh berbuat sekehendak hati. Apakah gunanya unsur-unsur gerak yang pernah...

MAJAPAHIT