Geguritan

Geguritan Arya Tangkas

PUPUH DANGDANG GULA Swasti astu atur titian ngawit, Mogi Betara kawitan sueca, Nyirat wara nugrahane, Cihna bakti titian katur, Mangkin titian katur, Mangkin titian ngayah ngurit, Arya Tangkas murdan gita, Titiang pangkah nganggen kidung, Anggen suluh kahuripan, Atur titian akeh ten manut ring indik, Ledang...

MAJAPAHIT