suaramantra

Itihasa

Prabu Watugunung

Ida Sang Prabu Watugunung nyakrawerti ring panegara Gilingwesi. Ida Sang Prabu madue istri prami kakalih, dahating ayu angayan-ayan, waluya ngasorang kalistuayuan para widiadarine ring suarga loka. Sane kapertama mapesengan Dewi Sinta, sane kaping kalih mapesengan Dewi Landep. Ida Sang Prabu Watugunung wiakti prabu wibuhing...

MAJAPAHIT