Lontar Usadha Buduh

1433

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Usadha Buduh

dalam Lontar Usadha Buduh ini terbuat ramuan herbal alami yang didasarkan oleh ilmu ayurveda, yang diaplikasikan sebagian besar untuk penyakit stress, gila serta hilang ingatan.

berikut ini salinan Lontar Usadha Buduh tersebut.

[1b] Iki kaweruhakna salwiring lara edan.

Ta , salwiring lara edan,

sa, toya anyar, sekar jepun, bras galih 11 batu, peresama lebokakna ring sibuh, wus pinuja maketis masugi mainem pada ping 3, karinya raris turuang ring wang agering

tingkahe mangeregep mantra deleng ikang toya, patitisaken sang Hyang Tiga, tunggalang ikang rwa bineda, ring tutunging gerananta, de na pageh juga,

yan katon galang sekadi awun-awun, nga, rurusakna den pasti, arisang bayune, nga saika tingkahnya.

ma, Ih Bhabhu Kamulan, ingsun anyaluk tetamban lara edan, bhabhune syanu salah eton, angelipùr ring ati muwaras, 3. Sidi mandi sapanku maring syanu muwaras.

[2a]

Ta, edan matembang mwang anambat dewa,

sa, kunyit warangan, katumbah, uyah areng, mangge loloh, mwang tutwang ring netra mwah ring irung. Wus mangkana, malih pakinemin yeh kalungah nyuhnya mulung.

Ta, edan manangis raina wengi, tur pati sambat-sambatin,

sa, bungsil nyuhnya mulung mwang akahnya ne nguda, jit bawang dadwa, adas dadwa injin, taapakna.

Ta, edan kreng ideh-ideh, ika nga, edan kabinteha.

sa, kelor munggi sakamulan, ksawi sakamulan, jebugarum, tri katuka, weh cuka.

iki mantran tamba mwang odak,

ma, ong astu-astu ya nama swaha, ala-ala, ili-ili swaha, sarwa bhuta wistaya, sarwa gudna wini swaha, ah astu, 3.

[2b]

Ta, edan kreng agaguyonan mwang kedek

sa, paya gamongan, katumbah, tri katuka, weh cuka, taapakna.

Malih wdaknya kabeh, sa, kelor munggi, intaran, prasama carmanya, liligudhi 9 muncuk, ra, umbin gadung, tri katuka, weh cuka,

ma, ong edhan-edhan yanama swaha, waras.

Ta, edan kreng malali tai

sa, sulasih sakamulan, myana, cmeng, mwang buyung-buyung, prasama donya, wusnya maulig bejekin sidem mwang semute nungging, tutuhakna ring soca tekaning kardanya.

Ta, edan yan ia yadyan makata nadyan kreng tdun

sa, kelor munggi, ksawi, bawang adas, tri katuka, taapakna, mwang tutuang ring irung tekaning netra,

ma, ong hyang astu ala-ala, ili-ili, sarwwa brang grang wini swaha, waras.

[3a]

Ta, edan kreng ayan,

sa, paci-paci rauhing sakarnya, ngalap aywa ngalawati, daging tingkih, jebugarum, jangu, musi, krawes, taapakna, ampasnya anggen wdak,

ma, ong sang pada angumbang ring sakti, lwarakna banyu wus wasane syanu, mundurana kita denaglis, mundur kita wetan , kidul kulon loring tngah, metu ngambah ka baga purus.

Ta, edan pati kacuh mwang pati jelamut, ika nga, edan kabinteha,

sa, mica putih maulig, miyeh jruk, ra, bejekin sidem, hningnyane tutuang ring soca, ring karna, ring irung, saika wusnya pinuja,

malih tutuh irungnya, sa, bawang putih 2, mica putih 2 wehnya asaban cendana, toya ning jrok, pada kwehnya, hningnya ika tutuhakna ring irungnya.

[3b]

Ta, edan yanya kreng pules, tur tan enak amangan anginum,

sa, sdah tmu rose 7 bidang, rinajah klar, mica 7 bsik, uyah, taapakda, ampasnya anggen sembar angganya makawukud.

Ta, edan yannya pati dulame, nadyan ia kreng manangis tani karwan-karwan, raina wngi,

sa, nyuhnya mulung, tingkih jentung, tingkih bneh pada mabsik, bawang, bawang musi, katumbah, tutuhakna ring irung, ring netra, mwang ring karna , ampasnya anggen wdak angganya sami.

[4a]

Ta, edan yanya galak ring sesamania kinambehan,

sa, kapkap tmu rose, marajah kaye iki…….. katumbah musi pada 3 besik, isen 3 iris, tutuhakna ring irung , mwang ring karna, ampasnya anggen wdak angganya sami.

Ta, edan yanya kreng ngigel sambil matembang,

sa, sembung bangke sembung gantung, liligundi, intaran, presama sakamulan, tri katuka, weh cuka, hningnya tutuhakna ring karna mwang irung, ampasnya anggen pupur mwang wdak,

ma, ong arah-arah greha, ah teka sidhi swaha.

Ta, edan matembang-tembang raina wngi,

sa, kejanti, cekuh, gamongan, bangle, jae, mica, tri katuka, bawang, isin rong, weh cuka, sidem, tutuhakna ring karna, ring irung, ampasnya anggen wdak.

[4b]

Ta, edan, yan ya ngamil-mil,

sa, lengawangi, sulasih mrik, musi, krawis, puhakna ring irung mwang ring karna, ampasnya anggen wdak,

ma, ong arah-arah, wayamadisa, wagradna, wiswaha.

Ta, edan, yanya bseh basangnya,

sa, liligundi, antawali, musi, jebugarum, weh cuka, madadah, taapakna,

ma, ong arah-arah, ya atutur-tutur, namah swaha.

Ta, edan tur mangbus,

sa, siligwi lanang wadon, tampak liman, gelagah, lalang, kesimbukan, ika prasama ngudan akahnya mangge, carmmaning akah kendal, pulasai, ginten cmeng, bawang adas, spet-spet, lulub lublub dap tis, lublub kendal, baligo arum, tombong atbih, bras bang, pinipis, tum apang lepah, wusnya rateng dagingin we tbu cmeng, matambus hningnyane, tutuhakna ring karna, ring netra, ring irung,

[5a]

mwah pakinemin, ampasnya anggen wdak ring angga makasami, mwah sembar sisin gidatnya, satkaning sisin rambutnya mka ileh,

sa, rwaning sandat ne kuning-kuning, katumbah, sari lungid, menyan madu, krikan caddana, ra, sintok, gamongan, bangkete anggen tutuh.

Malih maka uwapnya wnang sarwwa ne etis, wdak sukune sarwwa anget, wnang anggen mantrain kadi ring arep.

Ta, edan swe, pangelaranya kaget ya ngentah kaget ya waras,

sa, isen 2 iris pdasare, rwaning wuku-wuku cmeng, musi, ampasnya kum ring cuka, mangkin dadahin benjangnya wau inumakna mwah tutukakna ring karna ring soca, ring irung, ampase anggen wdak.

[5b]

Ta, edan yanya kreng mangigel

sa, dausa kling sakamulan, gula jaka, tutuhakna mwang inumakna, ma, ong paraatma atma-pariatmasarwwa gåeha wina sidi swaha, waras, 3.

Ta, edan, yan ya patikacuh,

sa, salwiring wong ne tumbuh di beten batune, bangsing kroya, tri katuka, bangle, 7 iris, musi, weh cuka, jatunya, bangketnya raris dadahin, wus mangkana hningnyane tutuhang ring karna, ring irung, ring netra, ampasnya anggen wdak ring angga sami,

ma, ong lara muksah tutur remut, 3, andhuhkita manongosin, jadma manusa malwaran kita, tan pamengan, mulih kita saking panangkan kita rawuh, ong bayu tka lara lunga, waras.

[6a]

Ta, edan yanya majarang takut,

sa, wding kakara bang, kakara putih nghing ne suba tawunan ngamet aywa nglawatin, bawang adas, presin juwuk hningnyane raris tutuhakna ring karna, ring irung, mwah pakinmin, ampasnya anggen wdaking angganya sami.

Ta, salwiring edan,

sa, bangket gamongan, tain kbo cmeng, mawadah da dasar, dadasar ika rajahakna mapinda kbo,

ma, ong ra nini paduka bhatarì Durgga, ingsun anyaluk tatamban lara edan swe nu, apan aku mawarah, sidhi sapujanku mandi waras.

Malih maka tutuhnya ring soca mwang ana ring irung,

sa, gamongan rajah kayeki “Ong Mang Ddang”, bangketnya dagingin bebek mica, masaring,

malih, sa, cekuh marajah kayeki: “Mang Ong Wa” bangketnya tutuhakna.

Malih, sa, bangle, marajah kayeki: Mang Ung Eng” bangketnya tutuhakna.

[6b]

Ta, salwiring edan,

sa, myana cmeng saka mulan uyah areng, inumakna mwang tutuhakna ring soca, ring irung, ampasnya anggen pupur ring mukanya.

Ma, ong kaki cmeng, angundurang lara edane , syanu, angimùt-imùt ring jroning ngatine syanu, aku angruwek maring jro wtenge syanu, sing tka pupug punah, sing lungha, sing tka, pada pupug punah, 3, kedep siddi mandi mantranku,tlas,

malih yan tan lwar raranya,

sa, bangket isen, adas, uyah areng, taapakna, ampasnya sembarakna ring angganya sami.

[7a]

Ta, edan salwiring edan,

sa, gamongan we jruk, tri katuka, uyah areng, taapakna,

ma, ong sang bhaga purus wisesa, singa nglaranin bhaga puruse syanu, sira apurusit, maring syanu, aku wruh ring kamulanta nguni matanta tngen sanghyang Raditya, matanta kiwa sanghyang Ratih, kadi pepadangane sanghyang Raditia, sanghyang Ratih, kadi pepadangane sanghyang Raditia, sanghyang Ratih, samangkana pe padangane, matane syanu, byar, 3, biar cali ring hning.

Ta, salwiring edan,

sa, manuri, undur-undur, sami dinnane kuning-kuning, gamongan, lunak tanek, isin rong, ìnggu weh jruk, 1, lan uyah, dadah, taapakna, mwah tutuhakna ring irung, ring karna,

ma, pukulun aranira bhatara Guru maha saktì, aku angunduraken bhatara ganna, banta wngi, banta wgah, banta papet, aja siraengko anggel ring jro ragane syanu, mundur lungha ko mangke pugpu-gseng mpug sagudna pangaruhmu kabeh, sing tka gudna pugpug punah, 3, siddi mandi mantranku.

Ta, salwiring edan,

sa, isin bwah rerek, bawang tunggal, weh cuka tutuhakna ring irung, ring soca, ampasnya anggen pupur ring mukanya, ma, ung arah-arah, nglimur ring atimu waras.

[7b]

Ta, saluiring edan,

sa, gamongan marajah sakadi iki , malih cekuh iris tur rajah

Malih, sa, bangle iris, tur rajah

Malih sa, kapkap tmu rose abidang rajah

wus rinajah sami campuhang kang sawiji, mawor mica 5 batu, muncuk bwah tabya bun 3, musi 3  bsik, weh cuka, bangketnya, mwah tutuhakna ring netra, ring karna, ring irung, ampasnya aworin tri katuka, ika anggen wdak ring angganya sami,

ma, ong, hyang mahyang, 3, ong manglimur ring ati, muwaras, 3, banyu mapupul, bhudeng mapupul, klingsih mapupulbuyanati mapupul dohah mapupul, bayu mapupul, ong sanghyang ayu ulihakna bayu sabdda ideppe syanu, maho uswasa, mulih bayu pramanane syanu maring kadham swaha, waras, 3.

[8a]

Ta, salwiring edan,

sa, rwaning katimahan, sakamulan kacemcem putih, padhang kasisat, mica, 7, batu, ring sidem ajumput, weh cuka, inum

mwah tutuhakna ring karna, ring netra, ring irung, ampasnya anggen wdak angganya sami,

ma: ong hyang pila-pilu, 3 ih tka banta mulanta, sang kama putih saking bapanmu, sang kama bhang saking ibunta, tutur si kita, aja lali ring syanu, mangke mamulyang maring raga waluyanta manih, akweh kang amidenana, wastu kita tan mandi, tan waras sakweh ki ta midenin, sabda idhepku ne siddhi mandi, waras, 3, ya, namah swaha.

[8b]

Ta, salwiring edan,

sa rwaning myana cmeng, 11 bidang, marajah rambut suddhamala, campuranya, musi 11 bsik, inggu, unteng bawang, adas, weh cuka, bangketnya inumakna, mwang tutuhakna ring irung, ring netra, ampasnya anggen wdak ring angganya sami,

ma, ong sang rambut suddhamala, dhakonkon ayo langgana, lah sira anambanin wong katpuk tegeh, kaparag maring bhuta kabeh, wastu syanu pùrdna punah, lengleng bungeng edane syanu salah ton, lah waras, 3. Iko maranane, lah waras, 3, kedep mandhi mantranku.

Ta, salwiring edan,

sa, wonge nene dadi pangan marajah tunggang mneng,

rwaning bangle, rajah kadi iki: “Ong Ang Ung Yang, Ongkaramadu Ah nggah heh..nggang (ardacandra2x)”

malih rwaning gamongan, marajah kadi iki: “Mang Ang Ongkaramadu Ongkarangadeg Ongkara” sa ba ta a i ,

malih mawor bawang adas, weh jruk, puhakna ring irung, ring karna, mwang inumakna. (Iki rajah rambut suddhamala). . . ampasnya anggen wdak maka sami,

ma, ong, ra nini padhuka bhatari Durgga, ingsun anyaluk tatamban lara, adane syanu, sama ta kang lara iku murdnanu pukulun, a, sira walang ati apan ingsun mawarah siddhi saujar ingsun wastu syanu tka waras, 3.

[9a]

Malih yan lara edan kreng mamisuh-misuh, balyan, ika, nga, babainan,

ta, sa, don pungut ne ngapit margga, padha 3, bidang, don tabya bun dakep, 3 bidang, mica gundil, 3 bsik, sembarakna laranya, wusnya raris pcik, wau ngenah penyakitnya, cokot ampigang, iki sesapanya,

ma, ih madra macah, sira anikep larane I yono dhen cokot kretkekeng, 3.

[9b]

Ta, salwiring lara mawigna yapwan edan, banta, mwang tiwang, lalengdan, bteg, mwang ngareres, bangsel abuh, busung, ika sami wnang karwat,

sa, salwire marajah ongkara.
Bangle marajah: “Ang Ah”,
cekuh marajah “Ong Mang”
Gamongan marajah “Ongkaramadu Mang Drang” ,
isen marajah: Ah Ngah
Kunyit marajah: “Ongkaramadu”
Temu tis marajah “Ngah Uh”,
Nganga Bawang marajah: “Ang”
Kapkap marajah , ika samì pada mairis,
jruk linglang, 1, rajah kadi yeki: “Ung Uh”,
malih paya puh sakamulan , donya merajah “Kang Kah”,
Malih campurin maja kane maja kling, ketan gajih, sari kuning, daging baligo arum, pinipis, weh asaban candana, pet bangketnya hningnya, tutuhakna ring irung. Piteges tamba ika yen lara edan, wnang tutuhakna dening tamba ika, ana ring netra,ring karna , ring irung, mwang pakinumin.

[10a]

Yen sajawining lara edan, kawenanganya, wdakna mwang pakinemin, iki panrusanya,

ma, ang, mang, ong ung ninì siwagotra, kaki siwagotra, ingsun mawak hyang Dharma wisesa, unggwanta ring pucuking wurung-wurung gadhing, ingsun mangreh sasanakta manùsa kabeh, I yanta, preta, kala, dengen, aku wruh ring kadadenta kabeh, pawtun kita saking gwa garbhan ibunta, aranya, anta ari-ari, nga, preta, nga, nanah, kala, nga, gtih, dengen, nga, yeh nyom, ika sasanak manusa kabeh, akuwruha, ika marggane, agring kang manusyane syanu, ih angringin manusane syanu, marggane mangringin ika, apan umijil saking pitra pùja sasana, mangke ingsun angundurangken gring awak sariranta yen ana pitra pùja sasana manggawe gring awak sariranta, ingsun angunduraken pitra pùja sasana, mundur mulih kita kabeh, yanta sah ring awak sariranta, mulih kita ring Batukawu,

[10b]

preta sah, ring awak sariranta mulih kita ring pasaren, kala sah ring awak sariranta, mulih kita ring catu, dengen sah ring awak sariranta, mulih kita ring cungkub kahyangan dalem, mangke ingsun angluwarang gringe ring awak sariranta, buwung ikang gring kabeh, kesah ikang gring apadhang, mantuk kita ring sang hyang tiga, bhasmì wisesa, ana desa sajroning pukuhingh lidah, ajlijih mirah, abyase padi, anatar emas sinangling tan payuna, ring gana gulgul, nidra amarggana, byah er, ingsun angunduraken pitra pùja sasana ika, mundur kita apan aku wruh ring pasurupanta kabeh anta sah ring awak sariaranta, mulih kita ring atukawu, preta sah ring awak sariranta, mulih kita ring pasaren, kala sah ring awak sariranta, mulih kita ring catu, dengen sah ring awak sariranta, mulih kita ring cungkub kahyangan dalem,

[11a]

mangke ingsun angundurang gring awak sariranta, poma kita mundur, 3 buwung ikang gring kabeh, buwung, 3, kesah ring sakeng padha, mantuk padha gring kasunya mareta kabeh, poma, 3, apan sira angundurang gring ngawak sariranta kabeh, yeka ana pitra pùja sasana, mangawe gring awak sariranta, ingsun angunduraken pitra pùja sasana ika, mulih maring unggwanta manih, anta sah maring sariranta manih, mulih kita ring Batukawu, preta sah maring sariranta manih, mulih kita ring pasaren, kala sah maring sariranta malih, mulih kita ring catu dengen, sah maring sariranta manih, mulih maring cungkub kahyangan dalem, sira mangke manglwarang gring awak sariranta, buwung ikang gring kabeh, ne rumangsuk ring awak sariranta syanu,

[11b]

kabeh pada punah padha buwung, teka buwung, 3, edan buwung, bdhasa buwung, bseh buwung, mokan buwung, tugu buwung, gtih buwung, nanah buwung, baneh buwung, busung buwung, rasa buwung, rumpuh buwung, kabeh padha buwung, salwiring lara ring awak sarirane syane, pada buwung, 3, ong sabdha ngayu mandhi, angunndurana sakwehing lara roghane syanu, wus katiben lara dening pitra puja sasana ika, wastu campuh punah, ilang malaradan, pada sumusup, maring kahyangan nira sowang-sowang, ong sa ba ta a i na ma si wa ya, ong gring catur dipatya namah siwaya, telas.

[12a]

Ta, edan,

sa, nya, ngalekas raris upin pabaan wang agring,

ma, ang ring pucuking rambut, ang ring siwadwara, tlas.

Malih yeki lekas akna ring wang edan, tur upin pabaanne,

ma, ang, ang, ring, soca kiwa tngen.

Iki caru lara edan,

yanya ngumik anambat dewa, tur ya makurah-karihan, wnang gawenana caru, tumpeng adhanan, iwak sawung ireng pinanggang, biyu-biyuan asoroh, kadi bya kawon dwegan nyuh gadang, misi padang lepas, ambengan galagah, matali lawe tri datu,

[12b]

ma, ang kala-kali, lwar ta engko kabeh, desti prakasa, yaksa-yaksi, barong brare banaspati, mundur rakita ring sabanta paran kita, aja kita ring kene, ring raga walunane I yunu, apan aku sanghyang Tunggal, wnang aku sinembah De rat bhuwana kabeh, yen ana wang angleyak aneluhanranjana, sakwehing satru musuhku, lebur ilang sakwehing lara rogane syanu, jati bres, jati hning, 3, ong pamali barong brare babahin bhuta kala dngen, sing kotampel dadinmu tan patendas, krepak grumung, 3, ong nini calonarang, aja kita wanilanggana ring awak sarirane, apan mawak sira Mpu Pradah, wnang angulyang gudnane manglaranin iyanu, sapagudnanmu, gunan I jaran guyang, I guna Suddha, I guna Jawa, guna Bali I guna Jagatra, I guna Mesi, I guna slem, I guna Cangkeput, lah si bancut gunanmu, satus akutus ani guna kabancut, lah poma 3.

[13a]

Yen ta gring swe tan tinambanan wnang pamahayunen ring tngahing setra agung, irika ta tebusan, dening bras acatu, klapa 2, bungkul, pisang 2 ijas, taluh 2 bungkul, lawe 2 tukel, arta 8880, sga sapangkon, daging jajron bawi, sga agung, canang 2 tanding, pras penyeneng,

ma, kaki bhatara Kala, ulun aminta tamba, waras awake syanu, ulian pagawene sang menyakitin, yan lara saking dewa, mulih maring dewa, yan lara saking desti, mulih maring desti, yan lara saking buta kala dengen, mulih maring buta kala dengen, yan lara saking bhuta kala dngen, mulih maring bhuta kala dngen, yan lara saking pitara, mulih maring pitara,

iki panebusaning wong agring, wehan kadirgga yusa waras, ong sriyawe, nama swaha.

[13b]

Malih aturane ring dalem, lwirnya rayunan putih kuning, kelanan dampulan, canang pangrawes, sghean 11, tanding.

~ Article view : [649]