Pupuh Warga Sari

2510

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Pupuh Warga Sari puniki inggih punika pangeling-eling indik ilen karya, papeson miwah ayahan krama desa adat Buruan rikala nyambut piodalan ageng ring Kahyangan tiga.

(kasurat olih Pan Mreta, Buruan)

Papeson Krama Lanang-istri

1. puput pawilangan sampun/ mangitungang swa karyane/ papson krama desa itung/ klatkat, gatik, saang malih/ lakar basa gnep masuin/ gedang, nangkane ingetang/ nyuh pada mabungkul/ tken don pada malepit.

2. papeson krama luh itung/ baas, lengis, biu, jajane/ jaja gina, uli, abug/ bantal, tape, satuh,sempani/ ron, busung, pada masuin/ palawa, semat, peselan/ pajuru nampi ditu/ macatet masuk ring tulis.

Ngayah Nyale & Nyamuh

3. sampun tampek karya nyamuh/ regep pangupakarane/ tahenan lan canang kukus/ pratitane tunas rihin/ sang makarya nunas sami/ wenten ngaryanin sanganan/ wenten nuas ron busung/ ditu nyumunin majahit.

4. rakan suci pcikang ditu/ puspa karnane elingang/ wong kberber, ratu magelung/ tiga gtas, tuding panji/ katibubuan udang malih/ bungan temu, kulub payasan/ pasangan pamargin ipun/ solas kayang saraswati.

5. yan mananding suci ditu/ daksina maka ruange/ canang gantal burat arum/ lingga miwah sangga urip/ pisang kembang , pisang gading/ sri papucuk ditu magenah/ soroan,suci ditu/ krecen dumanuwutin urip.

Pebat

6. bebek, siap, mameri, taluh/ celeng guling,celeng tampahe/ di desa takonang malu/ sing kaget ada ngadepin/ tiying, ambu pada masuin/ pangubengan sanggah tutuan/ maplawa aji tuduh/ prabot pebat masih kenehin

7. babanten di pebat katur/ daksina canang ktipate/ tpung tawar, wajik, kukus/ salaran ditu nyalepit/ sga, tabuh, takep api/ tirta di sanggah cukcuk magnah/ kayangan tiga astawa dumun/ tityang nunas panginih-inih.

8. ngracik basan sate sampun/ isen jahe lan kunyite/ bawang, kasuna, lan cekuh/ mica, tken tabya krinyi/ uyah gula nyuh makikih/ di pangkone mahadonan/ sasatene alus/ malilitan lanang istri.

9. pamabatane pejang ditu/ tancebang panylungkitane/ adenge turuhang ditu/ ka pwaregan tunasang api/ ngbirbir ngilihin api/ mangencolang nyemak pancak/ sate lebeng sampun/ kdapinia lalah manis.

10. juru pwaregane gupuh/ manampi gagoreengane/ nglablab jukut masih ditu/ sambilang nglebengang nasi/ sengitan ngendihang api/saang matah bakat augang/ nasi delek angus/ juru priksane brangti.

11. embane to goreng laut/ panesang malu lengise/ nyuh makurkur pulang ditu/ bawang, kesuna nulurin/ suba nyemangah tingalin/ ditu ya lantas angkidang/ tabia pulang ditu/ sra mayeh anggon nyampurin.

12. basan jukute ulig luh/ isen, jahe lan kunyite/ bawang, kesuna lan cekuh/ sere, uyah, tabia krinyi/ gedang, nangka, be adukin/ suba ada ne aluban/ basa pulang ditu/ don janganulam nggon ngasemin.

13. jajerone pulang ditu/ limpa, ati, peparune/ btuka, basang wayah sampun/ babwahan, muluk sampel malih/ aduk bene uyahin/ tatebihne pang biasa/ pada lebeng sampun/ getihe pulang saduri.

Makarya Gayah

14. gayahe bangunang ditu/ bajra, gadane elingang/ pasa cakra utara mungguh/ padma kedis ati muncakin/ papayasan renes di sisi/ surya, candra lan lawangan/ sandat, cpaka, jepun/ jajaringan anggon nyaputin
15. oret-oret tancebin ditu/ sandingin tumbak acuane/ kalung maka talin ipun/ babangsingan basang sami/belibaran gunting ati/ tulang giing, balung babolong/ iga, pungsed, buntut/ cadik, kuping, lima, batis.
16. karangane bayuh ditu/ daun, klatkat tatakane/ lembat, asem, serapah ditu/ urab barak, urab putih/ papenyon, anyang manyanding/ kakomoh,semuuk, urutan/ nasi sokan benin balung/ jukutnyane don belimbing.
17. klemigiane tunas malu/ regepang upakarane/ daksina, canang paduwuk/ pras, panyeneng, ditu masanding/ sayut tututane malih/ lis jangkep ditu magenah/ di bale pugpug mungguh/ pabia kawone menyanding.
18. tepung tawar wajik kukus/ daun dapdap ancak-ancakane/ padang lepas ambengan ditu/ ento anggen mangetisin/ panglukatan, samsam genahin/ padma anggen manyiratang/ tirta, sekar belat ipun/ to siratang mamungkurin.
19. kayangane siratin dumun/ miwah sarwa babantenane/ sutri mangku ngalungsur ditu/ miwah kaulane sami/ karyane lantas ambilin/ sutri mangku ngalingganang/ ngadegang batara di luhur/lanang istri tangiang mangkin.
20. i mangku masang lalambung/ ider-iderin kayangane/ klasane kebatang ditu/ macaniga di palinggih/ rarawe pasangang sami/ sami sampun kakenenang/ tedung, pangawin sampun/ wenten ngiasin palinggih.
21. ngalingganang sampun puput/ ke surya nunas pamlaspase/ mendak ngulap dane mangku/ raris aturin malinggih/ ke beji kireang mangkin/ lanang istri ngiring makejang/ upakaran ida pundut/ sucine katur ring beji.

Mamargi ke Beji

22. batarane munggah sampun/ madudonan pamargine/ rarontek lan umbul-umbul/ tedunge ngapit palinggih/ payung pagut lan pangawin/ kukus, canang lan tahenan/ rantasan nini sampun/ gagaluh, para istri nyunggi.
23. i mangku mabajra ditu/ di arepan panuntune/ sibuh, papek, tulup sampun/ kayu sakti wenang nganti/ para sutri nepek linggih/ bala ganjur maedohan/ suaran kempul bulus/ kawulane ngiring sami.

Rawuh ring Beji

24. tan warna ring marga sampun/ alon gancang pamargine/ rauh ring tepining ranu/ katon beji ening bersih/ sinaiban sarwa sari/ ring tepi ider telaga/ sekar tunjung mrumpiuk/ rauh kumbang ngisep sari.
25. jro mangku mabajra sampun/ manguningang aturane/ suci, daksina, canang katur/ kukuse merik sumirit/ maduluran wargasari/ betara wisnu keastawa/ puput sami katur/ meras toya ngagem elis.
26. bejin ida dahat luwung/ manca warna genah toyane/ abangan nuut rupan ranu/ panca resi ngaraganin/ ngidul, ngalor, maberesih/ ngulon, madia masucian/ maring wetan puput/ wastu ragan ida bresih.
27. pabresian ida puput/ raris ngrangsuk busanane/ sekar emas, pudak santun/ ambune ngalikub merik/ tumuli raris mamargi/ sairingan sami budal/ tan kocap ring henu/ rawuh maring jaba puri.

Rawuh Saking Beji

28. rawuh saking beji sampun/ gong kulkule masahuran/ pamendake canang kukus/ ganjaran pendetang sami/ sasampelan kari magisi/ lanang istri mendet ngarejang/ batarane asung/ parancangan rawuh nampi.

Ngider Buana I

29. maideran ida ping telu/ ngiderin pangubengane/ juru rejang masolah sampun/ ngajroang mangararis/ ping telu ngiderin puri/ rejange kari masolah/ katon banban alus/ nyaliog, nginggek ke samping.
30. paideran ida puput/ linggihang ring pamiyasane/ canang kukus mangkin katur/ ditu (ngtas) prastita luih/ kayangan siratin sami/ banten sor mangkin uningang/ linggih ring paruman katur/ ke pangubengan ngararis.
31. sami sampun puput katur/ sutri mangkune elingang/ tekan tamiu masih itung/ taler sekan gonge sami/ krama desa lanang istri/ pajuruane ngitungang/ pang da munjuk lungsur/ apang pada nunas sami.
32. sasampune sami puput/ mararean jro abosbos/ ngajeng canang jero dumun/ malanjaran ditu ngararis/ metu manah purna jati/ ne lingsir ditu ngarawos/ ne te gde juru kidung/ lautang ngawarga sari.
33. banten sor di ajeng mungguh/ suci miwah daksinane/ paduwuk, sanggah urip sampun/ canang gantal burat wangi/ (pagnian) pangambean malih/ banten pasaren ditu magenah/ jrimpen tegeh di tanggu/ sasayut agung manyandingin.
34. skar taman pula gembal ditu/ panyolasan ditu mangge/ sasayut pajegan ditu/ prebuan bebek, prebuan guling/ panyeneng, prastita lewih/ dumangala, durmangita/ soroan, suci ditu/ babangkit, gayah, rancah nyanding.
35. jrimpen, sate di bucu mungguh/ gelar sanga to elingang/ tutuan, pamenben ditu/ karangan, ganjaran malih/ krecen sandangan madaging/ tatabuhan jangkep magenah/ kantun katah durung katur/ kidung titiang gelisan nyarik.
36. tatbasan panampeh-rara ditu/ muang rara meraradane/ pangalang, pangeninge ditu/ tatebasan mreta-dewa malih/ dewa rauh ditu masanding/ turus lumbung nagasekar/ tatbasan pageh-urip ditu/ sida karya, pabresihan malih.
37. upakaran linggihe katur/ suci, daksina, canang canene/ (semunutan) suci ditu / sasayut pangambean malih/ sasayut pajegan manyanding/ jrimpen lan wastra rantasan/ soroan penyaksine ditu/ datengan miwah aket linggih
38. banten ring pangubengane mungguh/ suci lan ( smunutane ) / paduwuk munggah limang bungkul/ soroan lan prebuan guling/ karangan munggah asiki/ ganjaran agung limang wadah/ tunggal ngider ida ditu/ to turunang saka besik

Ngider Buana II

39. pnampane rawuh matur/ malih iderang batarane/ tumuli ngababang sampun/ warga sari lanang istri/ juru rejang masolah mangkin/ lalegongan manis alon/ i mangku ngider dumun/ swaran gentane ngrining.

Ngider Kidung

40. puput paideran sampun/ linggihang ring pamayasane/ padayungan mangkin katur/ ring pajenengan ngawitin/ ke paruman mangeraris/ ke pangubengan muputang/ sareng kutus ngider kidung/ asiya kayang ne nampi.
41. pamucuke kukus katur/ pwajikan panimbale/ canang cane duluran ipun/ arak berem manulurin/ sajenge ditu ngiring/ pewajikan mamuputang/ pang da kuri malu/ tingkah bakti ring hyang widi.

Ngider Buana III

42. malih iderang ida ditu/ elingang babaktane/ yan tan kayun ida turun/ krama desane ngabakti/ ngaturin batara mijil/ yan tan sida mapinunas/ balik ayap ida ditu/ canang kukuse arepin.

Nurunang Manik Galih

43. jro mamgku mabajra ditu/ tan sah ngoma batarane/ mangaturin ida turun/ warga sari ngastawi/ ngaturin batara mijil/ ring sutri nyelang dasaran/ prakanggen ida rawuh/ batarane raris mijil.
44. kukus pawajiokan katur/ canang sukla runtutane/ batara sampun malungguh/ rawuh kaulane nangkil/ jro mangku di ajeng malinggih/ sami sampun katunasang/ tirta pamuput karya lungsur/ dasarane sampun meling.

Ngider Kiwa (Pamuput), Manik Galih Mijil

45. panyaksi ka luhur puput/ malih kiwa pangidere/ pamudalan kala iku/ mabyasa di bunga raris/ batara manik-galih mijil/ sinarengan makembaran/ putih kuning makereb sampun/ pinggel ida benang pipis.
46. canang kukus ditu katur/ dulang-dulangane manggo/ bras kuning, jinah masamsam sampun/ tedung putih kuning masanding/ tanginin ida antuk gending/ gending nyampat macaniga/ batara sampun mawungu/ tur micayang padi pipis.

Mabiasa, Batara Ngaluhur

47. wusan mabyasa ngaluwur ditu/ elingang babaktane/ aket linggih datengan pundut/ glar sanga daksina kakalih/ be siap dadua, taluh dadua/ benang pipis duang gantus/ nyuh makelas malih kakalih.

Palu-paluan, Karya Puput

48. maseha dane ki mangku/ mangarepin laluarane/ be siap nyuh miwah taluh/ dadi palu-paluan sami/ aturin sami mamukti/ sairingan sami budal/ budal kaja, mantuk kawuh/ mantuk kelod, budal kangin.
49. mangeluwur sampun puput/ ngajeroang lanang wadon/ mamedek batara sampun/ sampun sami ngaturang bakti/ batara matirta sami/ sami ditu nunas tirta/ i mangku munggah nyurud/ maduman raris mapamit.

Puput

Catatan: kumpulan kidung Wargasari di atas dikumpulkan berdasarkan pailen karya di Desa Adat Buruan, Kecamatan Penebel, Tabanan. Mudah-mudahan berguna pula untuk di daerah lainnya.

~ Article view : [582]