suaramantra
Home Tags Geguritan

Tag: geguritan

Geguritan Lutung Mungil

Puh Mêgatruh 1. Om awighna puji sun duk têmbening angapus, moga nmu dirga yusadi, nguang dasa dina kalangkung, minta rêna gung ampuri, suba kang cinitaningong. Puh...

MAJAPAHIT