suaramantra
Home Tags Geguritan

Tag: geguritan

Geguritan Gurun Lutung

Om awighnam astu Pupuh Sinom 1. Ring jam sia nuju Sukra, rahina Pon ya mangawi, sasih katigané kocap, rah tênggêknya manujonin, sia bangsit sampunnya wiakti, limang...

MAJAPAHIT