suaramantra
Home Tags Geguritan

Tag: geguritan

Geguritan Sampik ingtai

Ring sor puniki wantah conto satua bali Sampik Ingtai sane marupa geguritan. Geguritan Sampik Ingtai puniki kawangun antuk tembang Pupuh Ginada. Cerita sane kaangkat...

MAJAPAHIT