Tuntunan Pamuspan

2601

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

I. Tri Sandhya

a. asana : ngambil genah, malinggih masila /matimpuh
b. pranayama : mangatur angsengan(angkihan)
c. kara sudana : nyuciang tangan, mantram
tangan tengen (tengawan): Om suddha mam swaha
tangan kiwa (tengedel) : Om ati suddha mam swaha
d. nyuciang sekar : Om puspa danta ya nama swaha
e. nyuciang dupa : Om agnir-agnir, dyotir-dyotir, Om dupam samar payami
f. Mantram Trisandhya:
1. Om bhur bhwah swah, tat sawitur warenyam, bhargo dewasya dhimahi, dhyo yo nah pracodayat
2. Om Narayanad ewedam sarwam, yad bhutam yasca bhawyam, niskalanko niranjana, nirwikalpo nirakyatah, suda dewa eko, narayana na dwityo sti kascit
3. Om twam siwah twam mahadewa, iswarah parameswarah, brahma wisnusca rudrasca, purusah parikirtitah
4. Om papa ham papa karma ham, papatma papa sambhawah, trahi mam pundari kaksah, sabahya bhyantarah suci
5. Om ksama swa mam mahadewa, sarwa prani hitankarah, mam moca sarwa papebhyah, palayaswa sadasiwah
6. Om ksantawya kayika dosah, ksantawya wacika mamah, ksantawya manasa dosah, tat pramadat ksamaswa mam.

Om, santi, santi, santi, Om.

II. Panca sembah.

1. sembah puyung
Om atma tattwatma suddha mam swaha
2. mangubakti ring Ida Sang Hyang Widdhi/Aditya, sarana bunga
Om Aditya sya param jyotir, rakta teja namo stute,
sweta pankaja madhyaste, Bhaskara ya namo stute.
[Om pranamya Basakaram dewam, sarwa klesa winasanam,
pranamya Aditya Siwartam, bhukti mukti wara pradam]
Om hrang hring sah Prama Siwa Aditya ya nama swaha.
3. mangubakti ring Ida Sang Hyang Widdhi Wasa/Arddha Nareswari ring Padmasana, sarana kwangen (bunga)
Om nama dewa adistana ya, sarwa wyapi Siwa ya,
padmasana eka prastitha ya, Arddha nareswari ya namo namah.
4. ngubakti ring batara batari kawitan, nunas wara nugraha, sarana kwangen (bunga)
Om anugraha manoharam, dewadatta nugrahakam,
arcanam sarwa pujanam, namah sarwa nugrahakam.
Dewa dewi maha siddhi, yadnyi katam mulat nidam,
Laksmi siddhisca dirghayuh, nirwighna sukha werddhitah
[Om ghring anugraha arcana ya namo namah swaha
Om ghring anughraha manohara ya namo namah swaha]
5. sembah puyung
Om dewa suksma parama acintya ya namah swaha
[Om ayur werddhi yasa werddhi, werddhi pradnya sukha sryam,
dharma santana werddhisca, santute sapta wredayah]


TEMBANG, KIDUNG, KAKAWIN

A. Sadurung muspa

I. Kawitan Warga sari

1. Purwakaning angripta rum-ning wana ukir, kahadang labuh kartika, panedenging sari, angayon tangguli ketur, angringring jangga mure.
2. Sukania arja winangun, winarna sarira rumrumning pus-pa priaka, ingoling tangi, sampuning riris sumar u-munggwing srengganing rejeng.

II. Warga sari

1. Ida ratu saking luhur, kawula nunas lugrane, mangda sampun tityang tandruh, mangayat bhatara mangkin, tityang ngaturang pajati, banten suci lan daksina, sami sampun puput, pratekaning saji.
2. Asep menyan majagau, cendana nuhur dewane, mangda ida gelis turun, mijil saking luhuring langit, sampun madabdaban sami, maring giri meru reko, ancangan sadulur, sami pada ngiring.
3. Bhatarane saking luhur, ngagana di ambarane, panganggene abra murub, parekan sami mangiring, widyadara widyadari, pada madudon-dudonan, prabhawa kumetug, angliwer ring langit.
4. Di bale manike luhung, mapanyeker ring tlagane, kadagingin tunjung tutur, tunjung abang tunjung putih, ring madyaning bale alit, ida bhatara ngarawos, nganggit sekar jepun, sekarang ke bali.
5. Ring bale emase pahum, linggih ida bhatarane, bale mas ngeranyab murub, upacara sarwa luwih, laluhure sutra putih, ida bhatara mabawos, bawose di luhur, pacang turun gelis.
6. Asep pejati wus katur, mendak ida bhatarane, paneteg lan canang harum, canang gantal canang sari, parekan pada manangkil, pedek sami nunas ica, ngadpada manyungsung, mangaturang linggih.

B. RIKALA MUSPA

I. Kakawin (mredu komala)

1. Om sembahning anata tingalana de Triloka sarana, wahya dyatmika sembahing hulun ijengta tan hana waneh, sang lwir agni sakeng tahen kadi minyak sakeng dadi kita, sang saksat metu yan hana wang amuter tutur pinahayu.
2. Wyapi-wyapaka sarining parama tatwa durlaba kita, icantang hana tan hana ganal alit lawan hala hayu, utpati stiti linaning dadi kita ta karananika, sang sangkan paraning sarat sakala niskalaatmaka kita.

II. Pupuh Sadpada ngisep sekar

1. Om om sembah ikatunan, dumadak jua kaaksi, mungguing pangubaktin tityang, nista solah lawan wuwus, muwah banget hina budi.
2. Kewanten sredaning manah,miwah katlebaning hati, kalawan eling tan pegat, kanggen manyanggra manyuwun, ican iratu sang luwih.
3. Iratu langkung pawikan, ring manah sarwa dumadi, ne jati kalawan boya, ne corah lan bakti mulus, ne patut kalawan rusit.
4. Apan paduka bhatara,ne mula nodyanin gumi, weruh ring sakandan jagat, saluwir ne wus kalangkung, mangkin miwah ne kawuri.
5. Sakala lawan niskala, bhatara ngraganin sami, wesnawa suksma bhatara, brahma niskala iratu, pepek sami karaganin.

C. RIKALA MATIRTA

I. Wargasari

Turun tirta saking luhur, pamangkune manyiratang,
mangelencok muncrat mumbul, mapan tirta mreta jati,
paican bhatara sami, panyupatan dasa mala,
sami pada lebur, malane ring gumi

II.Kakawin (mandamalon)

1. Stutinira tan tulus sinahuran Paramarta Siwa, anaku huwus katon abimatanta temunta kabeh, hana panganugrahankwa cadu sakti winimba sara, pasupati sastra kastu pangarania nihan wulati.
2. Wuwus sira Sang Hyang Iswara mijil tang apui ri tangan, wawang asarira katara manginditaken warayang, tinarima sang Dhananjaya tikang sara suksma tika, nganala sarira satmaka lawan warayang wekasan.

~ Article view : [871]