Cekitana

621

Cekitana (Devanagari: चेकितान) merupakan putera Drestaketu, Raja dari Kekaya, dan merupakan sekutu para Pandawa dalam perang di Kurukshetra. Dalam perang tersebut Cekitana memegang peranan penting, yaitu menjadi pemimpin salah satu dari tujuh Aksohini pasukan pihak Pandawa.

Cekitana akhirnya gugur terkena lemparan tombak Duryodhana pada hari kedelapan belas. Pada sore harinya, Duryodhana gugur pula dalam pertandingan adu gada melawan Bimasena.

~ Article view : [325]