suaramantra
Home Sastra Geguritan

Geguritan

Geguritan Lutung Mungil

Puh Mêgatruh 1. Om awighna puji sun duk têmbening angapus, moga nmu dirga yusadi, nguang dasa dina kalangkung, minta rêna gung ampuri, suba kang cinitaningong. Puh Durma 1. Saking isêng marik satua cêcantungan, basannya Jawa Bali, apang milu matra, ngiring pamargi lawas, krana milu nulad kidik, sumasat...

MAJAPAHIT