Geguritan Margarana

1586

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Puputan Margarana

Tanggal plekutus kocapan
bulanya Nopember pasti
petang dasa nem tahunya
pukul dasa kala dalu
pasukanne wus lumakwa
kapucukin
olih prawira Suweta

Kala ring tengahin marga
sami pada ngagen tali
semangda tatan kasasar
reh peteng tatan pasuluh
nanging sampun ngawe cihna
gagak jati
sinahuran antuk nila

Tengah latri ikang kala
pasukane sampun prapti
ring wenten tangsi Tabanan
kancit Pak Wagimin rauh
saking tangsi dane medal
makta suklit
mawirasa Pak Suweta

Pasukane mangarepang
tangsine raris kaungsi
ngeranjing saking arepnya
wenten sane saking pungkur
polisi NICA ne nyerah
duk kaambil
sanjatanya kaaturang

Munggwing wilangan sanjata
pikolih nruwek tangsi
karben tigang desa wantah
kalih siki beren tuhu
granat tangan tuwi katah
mesiu malih
makudang belek katahnya

Pasukan pinarah ruwa
pacang malih nyerbu tangsi
penebe lan priyaan
kancit rencanane wurung
kadi sampun titah Hyang
Bapak Rai
nuduh sawengi mararyan

Sore tanggal sanga welas
pasukane ngibur diri
unen-unen karawuhang
janger saking Desa Tunjuk
lemuh gati
pasukane pada egar

Puput jangere masolah
pasukane raris tangkil
ka Pura Dalem Babasan
nuhurin punagi lantur
masupatining sanjata
teleb bakti
pamuput majaya-jaya

Olih : I Wayan Narji, Tunjuk, Tabanan

~ Article view : [455]