Home Tags Geguritan

Tag: geguritan

Geguritan Sang Salya Senapati

Om awighnam astu Pupuh Sinom 1. Isêng-isêngan manyurat, nanging sakaring kawidi, mangapus Barata-yuda, ninggarang mamunyi Bali, ampura dewa gusti, antuk ida dane ipun, mamunggêlang punang cêrita,...

MAJAPAHIT