Dadong Dauh

4680

 

Dadong Dauh

Ngelah siap putih

Suba metaluh reko

Minab wenten limolas taluhne

Nanging lacur wenten nak nepukin

anak cerik-cerik 2x

Keliwat rusit ipun

~ Article view : [3034]