Jenggot Uban

754

Kaki-kaki tanguda mebok
Di batan cunguhē kēn di jagutē ?
neked kapipinē bet misi bok
Buwin putih buka kapasē
Apa kaki kemulan keto
Mabulu uling dimara lekadē ?
Tusing cening, kaki majēnggot reko,
Kaki tua mata ya mentik

~ Article view : [418]