KIDUNG ARAS

1080

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

KIDUNG ARAS

Eling eling ingkang guling, Aja lali lali nendra, Wong turu adoh kang asih, Aluk carem aneng gunung, Cireme mengke tan sepi, Panggaripta kang pamuji jati bale aras kang sasaka mulya kirun pisaka tengene wanga kirun kang hatungu saka kira panggere wesi anolak lara ing badan satru lawan musuh panggere rijatullah Ander-ander kulhu balik kang linuwih ambalik sakehing lara. satru musuh balik pada wedi pamidangan baitul mukadis kulhu balik pangarane ambalik sakehing musuh lara badan sami sumingkir kang gering nulia waras kang sengit den lutut musuhe sang liman petak ramajati jumeneng wali jasmani mula ngagea petak Duruwipun penerusing kursi lungguhira sinurat ing tangan penglebur lara kabeh usuk-usu ing luhur ingaranan telehing langit ya nabi muhammad kang wekasan iku tutug dalu lawan siang kinajrihan satru musuh pada wedi iblis laknat sumingaha

Kanjeng Sunan Kalijaga

~ Article view : [499]