Pengelong

624

Dija bulanē sing ngenah uli ibi ?
Ia jani pules, rē majalan ejoh gati 2x

Uli dija bulanē majalan, kaki ?
Uli tanggu kangin teked kauh, kēto cening 2x

Pidan lakar bangun bulanē tur mai ?
Lamun ilang kenyelnē ya teka lakar buwin 2x

~ Article view : [381]