Pupuh Sinom Prabu Senapati Salya

4795

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Pupuh sinom wantah silih sinunggil Kasusastran Bali Purwa sane ngeranjing ring kategori Tembang Macapat utawi Sekar Alit. Pupuh Sinom kaiket antuk aturan pada lingsane (baris tiap baitnya)akehne adasa lan susunan carik lan suaran untatne inggih punika, 8a 8i 8a 8i 8i 8u 8a 8i 4u 8a. Unteng raose biasane anggen maseneng-seneng , liang, pitutur becik utawi nasehat, lan piteket-piteket.

Ring sor puniki wantah marupa imba utawi conto Pupuh Sinom sane ngawangun punggelan carita Prabu Senapati Salya.

 1. Iseng-isengan manyurat (8i)
  Nanging sekare ka Widhi (8a)
  Mangapus Bharatayudha (8a)
  Ninggarang mamunyi Bali (8i)
  Sinampura Dewa Gusti (8i)
  Antuk Ida dane ipun (8u)
  Mamunggelang punang crita (8a)
  Duk Sang Salya Senapati ((8i)
  Sampun puput (4u)
  Kabiseka jaya-jaya (8a)
 2. Ne mangkin kalungang-lungang
  Ortane rauh sujati
  Kaatur ring Sang Pandawa
  Keweh pangeraas mangkin
  Mawinang maminehin
  Sang Kresna nyanggra masaur
  Ngawijilang pangupaya
  Patut pamargine nyilib
  Tur kadauh
  Yogia Ida Sang Nakula.
 3. Mangkin Ida Sang Nakula
  Angob mireng manyingakin
  Tetingkahane ring jumah
  Waluya ring Madrapati
  Bancingahe mancak saji
  Tiing macerancang alus
  Ngojog ka pasarenan
  Sang Salya sedek katangkil
  Eluh-eluh
  Kundang-kundang seseliran.
 4. Kagiat kayune manyingak
  Sang Nakula rauh tangkil
  Ngandika Ida manyapa
  “Duh mas mirah uwane cai!
  Lasia cai teka mai
  Buka tong ada mangrungu
  Musuh yatna maglagaran
  Ngrencana yudane mani.”
  Raris matur
  Sang Nakula saha sembah.

Inggih amunika kidik antuk tiang ngicenin indik conto Pupuh Sinom. Benjangan malih yen wenten galah, malih tambahin tiang conto-conto Pupuh Sinom sane seosan. Dumogi mawiguna!(*bb/pph)

~ Article view : [2989]