suaramantra
Home Tags Pupuh

Tag: pupuh

AJARAN RANGGAWARSITA

AJARAN RANGGAWARSITA Pembukaan : Amenangi jaman edan ewuh aya ing pambudi Melu edan nora tahan yen tan melu anglakoni boya kaduman melik Kaliren wekasanipun Dilalah karsa Allah Begja-begjane kang lali luwih begja kang eling...

MAJAPAHIT