Home Tags Serat

Tag: Serat

Serat Angling Darma

0
Pupuh Asmaradana 1. Asmareng tyas nawung kingkin nurat serat anglingdarma kagungan dalem sang katong kang jumeneng ping sadasa ing nagri surakarta kapareng karsa kaklumpuk serat baabd miwah wulang 2. Sadaya rinuwat mungging jro kamar sana...

Serat Darmarwulan [ Pupuh 49-60 ]

0
SERAT DAMARWULAN Pupuh 49-60 15 Apr ** Pupuh 49 ** Durma 1. kawarnaa sira Radyan Menak Koncar | ingkang lagya lumaris | lan putra ing Tuban | datan...

Serat Darmogandul

0
BEBUKA Sinarkara sarjunireng galih, myat carita dipangiketira, kiyai Kalamwadine, ing nguni anggeguru, puruhita mring Raden Budi, mangesthi amiluta, duta rehing guru, sru sêtya...

FACEBOOK

0FansLike

Block title

MAJAPAHIT

SUPPORT US BY VISITING MANTRA ARHANA INSTAGRAM