Bebladbadan

2445

Bebladbadan kruna lingganipun “babad” artinipun tutur jati sane sampun kalampahan riin. Babad taler maarti abas wiadin basang kebo, banteng, utawi kambing. Sasampun polih seselan “el”, pangiring “an” lan kaduipurwayang dados bebladbadan sane mateges kruna bebasan, kaanggen papiringan, saha madue purwakanti (bersajak).

Bebladbadan puniki kawangun antuk lengkara utawi kruna tigang palet. Krunane sane pinih riin apalet dados “giing” utawi “bantang”, krunane sane kaping kalih apalet, “arti sujati (bebasanipun)”, sakadi sampiran, sane ngawangun purwakanti (sajak), krunane sane kaping tiga “arti paribasa”, wiadin suksmanipun, makadi :

 1. Giing (bantang) : majempong bebek,
 2. Arti sujati (bebasanipun) : jambul,
 3. Arti paribasa : ngambul.

Dadosne kecap “mbul” ring kruna “jambul”, mapurwakanti ring kecap “mbul” ring kruna “ngambul”.

Bebladbadan puniki masaih ring “wewangsalan”, sakadi papiring indik kahanan kalih laksanan janma, ring asapunapine sada pedas suksmanipun. Kewanten yening anake mabladbadan, artinipun sane sujati nenten kaucapang, antuk kasengguh sami sampun uning ring artinipun.

Ring sor puniki wenten makudang-kudang conto bebladbadan , luiripine :

 1.     Ketimun pait = paya, arti paribasane = semaya
 2.     Wayang gadang = Kresna, arti paribasane = tresna
 3.     Macarang Uga = sambilan, arti paribasane = masambilan
 4.     Matabeng gelang = tutub, arti paribasane = tutugang
 5.     Makunyit di alas = temu, arti paribasane = katemu
 6.     Mabuaya di tegal = alu, arti paribasane = nglalu, kalu
 7.     Mataluh nyuh = tombong, ati paribasane = sombong
 8.     Jukut gedebong = ares, arti paribasane = ngeres-eresin
 9.     Matiuk Jawa = belati, arti paribasane = ngulati
 10.     Mabatis bebek = gempel, arti paribasane = ngempelin
 11.     Base wayah = kakap, arti paribasane = gapgapan
 12.     Mabuah jaka = beluluk, arti paribasane = nguluk-nguluk
 13.     Mabuah wayah = jebug, arti paribasane = gedebug
 14.     Mabuah kelor = klentang, arti paribasane = klentangin
 15.     Mabubuh kladi = kulek, arti paribasane = elek
 16.     Jaja uli magula = abug, arti paribasane = jebug
 17.     Maboreh tangkah = buat, arti paribasane = kuat
 18.     Mablakas peleng = timpas, arti paribasane = mimpas
 19.     Mabaju tanpa lima = kutang, arti paribasane = kutang
 20.     Beruk magantung = kakocor, arti paribasane = bocol
 21.     Maabian Jawa = kebon, arti paribasane = ngebon
 22.     Mabunga layu = mayang, arti paribasane = sayang
 23.     Blulang maukir = wayang, arti paribasane = sayang
 24.     Maberuk tanah = caratan, arti paribasane = nyaratang
 25.     Mabawang putih = kesuna, arti paribasane = pisuna
 26.     Mabunga buah = bangsah, arti paribasane = mlangsah
 27.     Macarang nyuh = papah, arti paribasane = ngepah
 28.     Maceleng lua = bangkung , ati paribasane = bengkung
 29.     Madanyuh biu = kraras, arti paribasane = raras dogen
 30.     Madasar nasi = entip, arti paribasane = ngintip
 31.     Madamar langit = bulan, arti paribasane = bulanan
 32.     Madamar bangke = angenan, arti paribasane = mapangenan
 33.     Madamar di carik = kunang-kunang, arti paribasane = tunangan
 34.     Madon jaka = ron, arti paribasane = makaronan
 35.     Madakin kuping = tilu, arti paribasane = uling liu
 36.     Maadin kuud = klungah, arti paribasane = jengah
 37.     Ental magulung = subeng, arti paribasane = nyebeng
 38.     Golok jembrana = sadu, arti paribasane = masadu
 39.     Gonda di gunung = anti, arti paribasane = nganti
 40.     Goak mamata barak = tuhu-tuhu, arti paribasane = tuhu (sejati)
 41.     Gedebong tuh = kupas, arti paribasane = upas

 
Inggih amunika dumun saking tiang indik bebladbadan. Benjang-benjang malih lanturang titiang.(*bb/bsb)

Kaketus saking :
* Buku Basitha Paribasa

~ Article view : [1939]