Basitha Paribasa [ Peribahasa Bali ]

1768

Minab semeton sami kari eling ring peplajahan ritatkala kari masekolah khususne ring pelajahan Bahasa Bali.  Napi nika basitha paribasa? Basitha Paribasa inggih punika basa rerasmen wiadin panglengut basa. Kanggen panglengut basa sajeroning mabebaosan kalih magegonjakan, sajeroning basa pakraman wiadin basa pasawitrayan.

Seosan ring punika, Sang Kawi sane sampun wibuhing Basa Basitha, tan mari ngunggahang Basitha Paribasa puniki, sakadi Uperenga miwah Pralambang, sane makardi lengut kakawian punika. Minab semeton sami kari eling napi-napi manten sane ngranjing Basitha Paribasa punika. Kenten taler minab karing eling contone soang-soang.

Sane ngranjing Basitha Paribasa minakadi :

 1. Sesonggan.
 2. Sesenggakan.
 3. Wewangsalan.
 4. Sloka.
 5. Bebladbadan.
 6. Pepindan utawi Sesawangan.
 7. Cecimpedan.
 8. Cecangkriman.
 9. Sesimbing.
 10. Cecangkitan.
 11. Raos Ngempelin.
 12. Sipta utawi Sasemon.
 13. Peparikan.
 14. Gegendingan.
 15. Sesapan.
 16. Tetingkesan.
 17. Sesawen.

Punika sane ngranjing Basitha Paribasa. Antuk ‘penjelasane’ soang-soang jagi icen tiang ring postingan sane lintang. Inggih punika dumun saking titiang. Anggen ngeling-ngelingan malih memori daweg kari alit melajah Bahasa Bali. Suksma! (*bb/bsp)

Kaketus saking :
* Buku Basitha Paribasa Bali
* Buku Kumuda Sari II

~ Article view : [1562]