suaramantra
Home Mahabharata Kerajaan

Kerajaan

Kerajaan Mahabaratha

Yawana

Kerajaan Mahabaratha
Kerajaan Yawana atau Yona merupakan kerajaan yang berada di wilayah India Barat, bersama dengan kerajaan Sindhu, Madra, Kekeya, Gandhara and Kamboja seperti yang diuraikan dalam Mahābhārata. Dalam catatan sejarah, nama tersebut merujuk kepada Yunani atau Arab, yang mengakibatkan banyak terjadi kesalahpahaman. Kemudian Kerajaan Yawana...

MAJAPAHIT