Home Sastra Page 3

Sastra

Sastra

Wewehan Basa Bali

   WEWEHAN             Wewehan inggih punika wangun sané neket ring purwa, tengah, miwah ungkur kruna lingga (bentuk terikat). Kruna sané sampun polih wewehan (afiks) ring basa Balikawastanin kruna tiron. Kruna tiron yéning selehin mawit saking kruna tiru miwah pangiring –an, dadosné kruna tiron punika tiruan saking kruna lingga.             Wewehan punika luiré pangater (prefiks),...

MAJAPAHIT