Kesustrastraan Bali Purwa

2659

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Kasusastran wit ipun saking Basa Sanskerta. Kruna linggan ipun satra. Kruna sastra wit ipune saking “sas” miwah “tra”. “Sas” maarti kaweruhan, “tra” maarti piranti utawi ukuran. Sastra maarti piranti utawi ukuran kaweruhan (asil karangan, peplajahan sane utama). Dadosne kasusastran teges ipun asil pakaryan i manusa sane marupa tulisan utawi karangan sane kawentennyane luih, becik, tur lengut.

Kasusastran Bali miwah Jawa Kuna manut aab, kaepah dados kalih minakadi :

 •     Kasusastran Bali Purwa
 •     Kasusastran Bali Anyar

1. Kasusastran Bali Purwa
Kasusastran Bali Purwa wenten sane mawangun gancaran wenten sane mawangun puisi. Gancaran inggih punika kekawian utawi karangan sane bebas sane nenten kaiket antuk uger-uger. Kasusastran Bali Purwa sane mawangun gancaran minakadi :

 1.     Satua-satua Bali sane kapupulang ring “Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa” sane kapupulang olih I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa.
 2.     Mahabharata olih Bhagawan Byasa.
 3.     Satua Ni Diah Tantri Olih I Made Pasek.
 4.     Tunjung Mekar olih I Ketut Sukrata.
 5.     Miwah sane lianan.

Puisi ring sajeroning Ksusuastran Bali Purwa kabaos Tembang. Pepalihan tembang manut pepalihan I Gusti Ketut Ranuh minakadi :

 1. Gegendingan
  • Gending Rare upami : juru pencar, jenggot uban, made cenik, mati delod pasih, miwah sane lianan.
  • Gending Jejangeran upami : putri ayu, siap sangkur, majejangeran, miwah sane lianan.
  • Gending Sangiang upami : puspa panganjali, kukus arum, suaran kembang, miwah sane lianan.
 2. Tembang Macapat,taler kawastanin sekar alit, tembang alit, utawi tembang sinom pangkur. Tembang macapat akehnyane wenten dasa soroh makadi :
  • Pupuh Dangdang Gula.
  • Pupuh Sinom.
  • Pupuh Durma.
  • Pupuh Pangkur.
  • Pupuh Mijil.
  • Pupuh Semarandana.
  • Pupuh Pucung.
  • Pupuh Ginada.
  • Pupuh Ginanti.
  • Pupuh Maskumambang.

Tembang macapat punika sajeroning kasusastra prasida kaanggen ngwangun geguritan. Geguritan inggih punika kakawian utawi karangan sane kawangun antuk tembang macapat. Upami :

 • Geguritan Sampik Ingtai, ngangen tembang macapat campuran, olih Ida Ketut Sari.
 • Geguritan Jaya Prana, ngangen tembang macapat ginada kewanten, olih I Ketut Putra.
 • Geguritan Basur, ngangen tembang ginada kemanten, olih Ki Dalang Tangsub.
 • Geguritan Sucita miwah Subudi, ngangen tembang macapat campuran, olih Ida Bagus Ketut Jelantik.
 • Geguritan Tamtam, ngangen tembang macapat campuran, olih I Ketut Sangging.
 • Miwah sane lianan.
 1. Kidung utawi Tembang Tengahan utawi Sekar Madia,punika taler marupa kakawian utawi karangan sane kawangun antuk sekar madia makadi kidung Tantri, kidung Sri Tanjung, miwah sane lianan. Kidung punika yening tetesin malih wenten sane marupa :
  • Kidung sane ngangge tembang macapat. Basa sane kaanggen marupa basa tengahan sakewanten kawangun antuk tembang macapat makadi :
   1. Kidung Ranggalawe.
   2. Kidung Sri Tanjung.
   3. Kidung Pamancangah Dalem.
   4. Kidung Amad Muhamad.
   5. Kidung Kaki Tua, miwah sane lianan.
  • Kidung sane nganggen kidung sujati makadi :
   1. Malat.
   2. Wargasari.
   3. Alis-alis Ijo.
   4. Tantri, miwah sane lianan.
 2. Kekawin utawi Tembang Gede utawi Sekar Agung utawi Wiramainggih punika kakawian utawi karangan sane kawangun antuk wirama makadi:
  • Kekawin Ramayana olih Empu Yogi Swara.
  • Kekawin Bharata Yudha olih Empu Sedah miwah Empu Panuluh.
  • Kekawin Arjuna Wiwaha olih Empu Kanwa.
  • Kekawin Sutasoma olih Empu Tantular.
  • Kekawin Siwaratri Kalpa olih Empu Tanakung.
  • Kekawin Semarandhana olih Empu Darmaja.
  • Kekawin Gatotkaca Sraya olih Empu Panuluh.
  • Kekawin Writtasancaya olih Empu Tanakung.
  • Kekawin Negarakethagama olih Empu Prapanca.
  • Kekawin Kresnayana olih Empu Triguna, miwah sane lianan.

Inggih amunika dumun saking titiang antuk “penjelasan” Kasusastran Bali Purwa lan kepah-kepahannyane. Dumogi mawiguna!(*bb/ksb)

Kaketus saking : * Buku Kumuda Sari II

~ Article view : [2759]