Sabrama Wacana Pawiwahan

6813

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Pupuh Pangkur

 1. Pamurwaning atur titiang mangkin
  Swastyastu wantah ne kapuji
  Swasti prapta saha dulur
  Majeng atiti samian
  Ampurayang
  Durusang ratu malungguh
  Ring genahe kacumasang
  Mogi ratu maledangin
 2. Yadnyane sane kawentenang
  Pawiwahan mapandes malih asiki
  Ne mawiwaha jwa katur
  I Kadek Ari Sudana
  Kang purusa
  Sang pradana mangkin katur
  Ni Luh Jinitri Arannya
  Sakeng Pejeng Tampaksiring

Pupuh Sinom

 1. Suksma malih katurang
  Majeng atitine sami
  Dwaning sampun sida prapta
  Ring galehe sane becik
  Titiang kluarga sami
  Sinampura kirang langkung
  Rauh ratu mautama
  Prasida manodiyanin
  Kala ipun
  Pyanak titiang kaupakara
 2. Tan keni antuk ngerasayang
  Manah titiang kadi mangkin
  Ngantenang I ratu prapta
  Puniki dresasat cirri
  Sawitra kluarga becik
  Saling asah asih asuh
  Patut pisan kamanggehang
  Sekantune maring bumi
  Nika ratu
  Atur titian sekluarga

Pupuh Ginada

 1. Durusang I ratu ngarsen
  Sane sida kaaturin
  Mogi ledang sinamian
  Aturanne munjuk lungsur
  Amunika atur titian
  Wanti wanti
  Ledange suksmang titiang
 2. Ratu rauh mabaktayang
  Budale ampuang angin
  Nenten sida ngewalesang
  Mogi Ida Hyang Agung
  Ngicenin wara nugraha
  Panjang urip
  Sidaning don ne aptiang

~ Puput ~

Abianbase, 19 Januari 2011
Atur saking jaya mana
Guru Rupakan pengantin

ttd

I Wayan Simbar + Ni Made Suardani
Sekluarga

~ Article view : [4863]