Pupuh Ginanda

2524

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Pupuh ginada wantah silih tunggil tembang alit utawi sekar alit. Pupuh niki maduwe ciri kaiket antuk aturan (pada lingsa) makadi akeh baris ring tiap baitne (pada) inggih punika 8 besik. Sampun kenten akehne suku kata ring tiap-tiap baris (carik) lan suaran untat tiap-tiap baris inggih punika, 8a 8i 8a 8u 8a 4i 8a. Minab sampun wenten contone ring posting tiang sane dumunan. Niki mangkin malih tiang ngicen contone. Iseng cingak tiang ring buku tugas adin tiange wenten conto-contone.

Pupuh Ginada

 1. Titiang melajah ngae tipat
  Ngantos titiang ngulangunin
  Kewehe mekudang-kudang
  Besik dua nganti telu
  Meme bapa ketakonang
  Keweh gati
  Ento patut kaplajahang.
 2. Mai timpale makejang
  Melajah matembang bali
  Tembang bali ne budaya
  Warisan para leluhur
  Patut raga lestariang
  Tembang bali
  Ento patut keajegang.
 3. Janintitiang maan tugas
  Tugas sane miweh gati
  Sawireh tusing biyasa
  Kajudi makarya pupuh
  Sinom utawi ginada
  Dados milih
  Nanging teteptusing bias.
 4. Liu anak ngulah-ulah
  Keto mase sedeng paling
  Melajahe kesaratang
  Ape ane sedeng ruruh
  Melajah ngalih sawitra
  Yan besidi
  Ape ruruh lakar bakat.
 5. Ene madan karma laksana
  Sajeroning kantun maurip
  Jele melah pengelaksana
  Ento neket diraga tuhu
  Bekelan kayang kawekas
  Bin numadi
  Pangde nemu kesengsaran.

~ Article view : [1539]