Kidung Dewa Yadnya

1817

MENDAK BHATARA
(wargasari)

1.Asep pejati wus katur,
Mendak Ida Bhatarane,
Peneteg lan canang arum,
Canang gantal canang sari,
Parekan pada menangkil,
Pedek sami nunas ica,
Ngadpada manyungsung,
Mengaturang palinggih.

2.Tengeran Bhatara rawuh,
Ketug lindu manggalana,
Kilat tatit kuwug-kuwug,
Dumilah ngadeg ring langit,
Raris maduluran angin,
Mangalinus maring jagat
Rempak taru rubuh,
Katibanan angin.

3.Bhatara makire tedun,
Anglayang diambarane,
Busanane sarwa murub,
Tur anunggang wyalapati,
Warnane angresing hati,
Risampun prapti ring pura,
Ancangan tumurun,
Natasang pelinggih.

4.Dibale manike luhung,
Mapanyengker ring tlagane,
Kadagingin tunjung tutur,
Tunjung bang tunjung putih,
Ring madyaning bale alit,
Ida Bhatara mabawos,
Nganggit sekar jepun,
Sekarang memargi.

MARGI LINGGAH

Margi linggah sane ketuju,
Pemargine ngaler kangin,
Rawuh maring jaba tengah,
Bhetarane sami tedun,
Malinggih ring joli emas,
Masesocan,
Sarwa mirah sane melah.

WARGA SARI

1.Purwakaning angripta rum,
Ning wana ukir,
Kahadang labuh kartika,
Panedenging sari,
Angayon tangguli ketur,
Angringring jangga mure.

2.Sukania harja winangun,
Winarna sari,
Rumrumning puspa priyaka,
Ingoling tangi,
Sampuning riris sumahur,
Munggwing Srengganing rejeng.

IDA RATU

1.Ida ratu saking luhur,
Kawula nunas lugrane,
Mangda sampun titiang tandruh,
Mengayat bhatara mangkin,
Titiang ngaturang pejati,
Canang suci mwang daksina,
Sarwa sampun puput,
Pretingkahing saji.

2.Asep menyan majagahu,
Cendana nuwur dewane,
Mangda ida gelis rawuh,
Mijil saking luring langit,
Sampun medabdaban sami,
Maring giri meru reko,
Ancangan sadulur,
Sami pada ngiring.

3.Bhatarane saking luhur,
Ngagegana diambarane,
Penganggene abra murub,
Parekan sami mangiring,
Widyadara – Widyadari,
Pada madudon dudonan,
Prebhawa kumetug,
Angliwer ring langit.

4.Dibale manike luwung,
Mapanyengker ring telagane,
Kadagingin tunjung tutur,
Tunjung abang tunjung putih,
Ring madyaning bale alit,
Ida Bhatara mabawos,
Nganggit sekar jepun,
Sekarang ke Bali.

5.Ring bale emase parum,
Linggih Ida Bhatarane,
Bale mas ngranyab murub,
Upacara sarwa luwih,
Luhure sutra putih,
Ida Bhatara mabawos,
Bawose diluhur,
Pacang turun gelis.

BRAMARA NGISEP SARI

1.Om om sembah i katunan,
Dumadak juwa keaksi,
Munggwing pangubhaktin titiang,
Diastun langkung tuna sami,
Pakirang artha wibawa,
Nista solah lawan wuwus,
Miwah banget hina budhi.

2.Mogi tan kecakra bhawa,
Titiang i katunan sami,
Nista kaya wak lan manah,
Langgeng ngulami Hyang Widhi,
Sang suksma maha acinthya,
Nirbhana siwa kasengguh,
Singidang ring tampak aksi.

NING SUCI

Ning suci bhakti sumawur,
Canang tetep pingature,
Tetep labe putih kuning,
Pametik jepun sumadi,
Jambe anom ludra tiga,
Papijitan soroh lumlum,
Gande maosari.

NGASTAWA DEWA
(adri)

1.Tembang adri pengastawa ayu,
Ngastawa Ida Bhatara,
Ngastiti Ida Hyang Widhi,
Dasa indria sami kumpul,
Panca wisayane kumpul,
Malih maring rasa sukla,
Ring putih hati manerus,
Bayu sabda idep sukla,
Anggragap pranawa sukla.

2.Egar manah ira ngesti hayu,
Ngesti Bhatarane,
Kalih Ida Sang Hyang Widhi,
Madak ica ida nerus,
Betel kangin betel kauh,
Ngulayang ka welas harsa,
Angestiang brata sadhu,
Ngesti Ida Hyang Bhatara,
Nunas sarining amerta.

TURUN TAUN

1.Turun taun sigedong sari,
Mumbul katon swarga mulya,
Langan de side nurunang sari,
Sarin mretha sarin sedana,

2.Kukus katon siputiq jati,
Margan de side siq micayang,
Muncrat mencur tirtan de kaji,
Sweca de kaji bepaica.

3.Kaji ngaturang pangubhakti,
Bhakti nunas panugrahan,
Muncar katon gedong de kaji,
Atep maniq kertha muliya.

4.Lawang emas winten sari,
Tēmbok emas becerancang,
Bepelinggihan kursi maniq,
Pengayah atep lēq natar.

MANDAMALON
OOO/O-O/-OO/O-O/O-O/OO

1.-.Stutinira tān tulūs Sinahurān paramārta Çiwa,
-.Anaku huwūs katōn Abimantānta temūnta kabeh,
-.Hana panganūgrahāngku Çadhu sākti winĩmba sara,
-.Pasupati sāstra kāstu Pangarānnya nihān wulati.

2.-.Wuwus sira Sānghyang Ĩçwara mijĩl tang apūy ritangan,
-.Wawang asarĩra katāra mangĩnditakēn warayang,
-.Tinarima Sāng Danān Jaya tikāng sara sūksma tika,
-.Nganala sarĩra sātmaka lawān warayāng wekasan.

3.-.Kretawara Sāng Danān Jaya manembāh hatĩ pranata,
-.Pinisalinān larās makuta Tan hanā kalah hālah,
-.Winara warāh sirēng aji danūr dara sāstra kabeh,
-.Kreta semayāng prayōga dadi sūksme Bhatāra Çiwa.

4.-.Sahasura sĩddha çārana parēng kesana sūnia mwah,
-.Rasa tanirāt hidēp nrepati putrā katōnanira,
-.Kadi masalĩn sarirā suka tan pabalĩk prihati,
-.Satiru tirūn kretārta sira denĩ kadhira nira.

5.-.Hanamara jānma tān pamihutang brata yōga tapa,
-.Angentul amĩnta wĩrya sukanĩng Widhĩ saha sika,
-.Binalikakēn purĩh nika lwĩh tinemūnia lara,
-.Sinakitanĩng rajāh tamahinān dehāning prihati.

PUPUH JERUM

1.Kidung pangundang ring bhuta,
Basa lumbrah pupuh jerum,
Bhuta asih Widhi asung,
Caru pasajene reko,
Genep saha upacara,
Manut warna lawan ungguh,
Sekol iwak pada bina,
Olah-olahan sadulur.

2.Pangideran panguripan,
Kangin panca putih mulus,
Kelod siya barak mungguh,
Kawuh kuning pitu enggon,
Kaje selem urip patpat,
Manca warna tengah brumbun,
Akutus panguripannya,
Babhutane manut ungguh.

3.Kangin ring angin magenah,
Kelod ring api amungguh,
Ring tanahe sane kawuh,
Kaje ring toya manongos,
Ring embange bhuta tengah,
Malih sane bilang bucu,
Manut urip lawan warna,
Tengos babhutan karedung.

4.Kaje kangin urip nemnem,
Yen ring warna rupa klawu,
Kelod kangin hurip kutus,
Nasak gedang warna kawot,
Kelod kawuh warna kwanta,
Panguripannya tetelu,
Kaje kawuh warna gadang,
Jati tunggal hurip ipun.

5.Babhutania ne kinucap,
Prete pisaca aran ipun,
Bhuta kala dengen rusuh,
Ring durgama ne manongos,
Ring alas tukad segara,
Ring pangkung pangkung kredung
Genep sami siya warna
Kang inundang sida rawuh.

6.Yan sira sampun wus nadah.
Gati prasama mewantuk,
Ngungsi unggwane swang mantuk
Aja mami gena wong,
Miwah mami gena yadnya,
Asih kumasih satuwuk,
Ngawe degdeg jagad raya,
Jane pade manggih hayu.

NGIRING MANGKIN

Ngiring mangkin tampekang
Malinggih raris mebhakti,
Mengayat ngaturang canang,
Canang sari segewan daun,
Maduluran canang gantal,
Sajeng sari,
Kukuse mengasti dewa.

MERDUKOMALA
—/OO-/O-O/OO-/O-O/OO

1.-.Ong sembahning anata tinghalana detriloka sarana.
-.Wahyedyatmika sembahning hulun, ijengta tan hana waneh.
-.Sang lwir agni sakeng tahen kadi minyak sakeng dadi kita.
-.Sang saksat metu yan hana wang amuter tutur pinahayu.

2.-.Wyapi wyapaka sarining parama tatwa durlaba kita.
-.Icchantang hana tan hana ganal alit lawan hala hayu.
-.Utpatti sthitti linaning dadi kita ta karana nika.
-.Sang sangkan paraning sarat sakala niskalatmaka kita.

TOTAKA

1.Çaçiwimba haneng ghata mesi banyu
Ndanasing suci nirmala mesi wulan
Iwa mangkana rakwa kiteng kadadin
Ring angambeki yoga kiteng sakala

2.Katemunta mareka sitan katemu.
Kahidepta mareka sitan kahidep
Kawenangta mareka sitan kawenang
Paramarta siwatwa nirawarana

TIRTA UTAMA
( adri )

1.Tirta utama lwir sandi nerus,
Icenin para damuhe,
Sane sandi mapasupati,
Penyapsap lara agung,
Salwire lara kesapuh,
Moksah hilang gelis punah,
Hala hilang leteh dudus,
Mundur kegumi kahyangan,
Tibenin tirtha utama.

2.Tirta utama sakti manerus
Paicain kaulane mangkin
Ne sandi mapasupati
Panyupatan lara agung,
Salwiring lara kasapuh
Hilang muksa maring sunya
Letuh hilang hala dudus
Katibening antuk tirta
Paican Ida Bhatara.

TURUN TIRTHA
(turun taun)

1. Nunas tirtha ring Hyang Widhi
Kalih Ida Hyang Bhatara
Tirtha suci maha sakti
Pangleburan dasa mala

2. Kawula nunas amertha suci
Ne nyiratang pinandita
Raga suci manah ening
Tetuladan para warga

NUNAS TIRTHA
(wargasari)

1.Turun tirtha saking luhur
Tirtha panca Dewatane
Brahma tirtha kamandalu
Hyang Iswara sanjiwani
Mahadewa kundalini
Hyang Wisnu tirtha pawitra
Hyang Siwa pamuput
Amertha kinardi.

2.Turun tirtha saking luhur
Ne nyiratang pemangkune
Makalangan muncrat mumbul
Mapan tirtha amertha jati
Paican bhatara sami
Panglukatan dasa mala
Sami pada lebur
Malane ring gumi.

3.Nunas tirtha pangelebur
Wangsuh pada Dewa Dewi
Tirtha suci adi luhung
Tirtha amertha jati sidhi
Panugrahan dewa sami
Brahma Wisnu Maheswara
Laksmi Uma Sambu
Nglebur malan gumi.

M I J I L

Sampun puput nunas tirtaning suci,
Trepti jaba jero bayu landuh,
Sabda lan idepe,
Ngepah muput matur pangubhakti,
Om Shanti Shanti Shanti,
Mangguh hayu teduh landuh.

~ Article view : [1086]