Lontar Kala Tatwa

4670

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Om Awighnamastu

Nihan Kala Tatwa nga, indik Bhatara Kala duk sira wahu mijil. Caritan Bhatara Siwa sareng swaminida Bhatarì Girìputri lungha nulu sagara.

Ndah tan dwa prapta ring luhur ing samudra. Tan dwa kasmaran Bhatara Siwa ahyun asanggama ring rabhi Sang Hyang Girìputri. Tan kahyun Ida Siwa ahyun asanggama ring rabhi Sang Hyang Girìputri. Tan kahyun Ida Bhatarì, eling ring paragan ing Hyang.

Dadya ta wirosa Bhatara Siwa. Umatura Bhatarì; ”Uduh pukulun aja mangkana, dudu polah ing Hyang”. Ling Bhatara; ”Singgih Bhatarì aja sira mangkana, apan tan siddha inandetan ikang indriya yan tan aweh tan suka aku”.

Tan dwa pada rosa-wirosa. Durung tutug ing citta Bhatara, dadi mijil ikang kama tiba ring sagara. Kunang Bhatara mantuka maring swarga, sahardhanareswarì nira.

Tan caritanan Ida Bhatara lawan Bhatarì. Ndan tucapa sira Sang Hyang Brahma Wisnu andulu ikanang kama, katon ocak ikang samudra, neher sira mayoga sareng kalih. Tan dwa kumpul ikang kama dadi marupa raksasa agung kabinawa, tan kabina-bina rupa. Irika malayu Bhatara Brahma Wisnu.

Tan caritanan ri palakun ira ikang raksasa arep sira wruh ring yayah-rena. Kadeleng ikang samudra sunya. Kadeleng mangetan sunya. Mangidul sunya. Mangulwan sunya. Mangalor sunya. Maring sor sunya. Maring luhur sunya.

Tandwa makrak ikang raksasa masinghanada, gumeter ikang nagara, menggang-menggung tang swarga kabeh. Tadwan mijil prawatek Dewata Nawasangha kabeh, katon tikang danuja agung krura rupa, makrak manggrang masinghanada. Tadwan muntab krodhan ira Bhatara watek Dewata Nawasangha kabeh, teher mapag i mamanuhi. Karebut ikang raksasa dening Dewata kabeh. Tan wikara mwah ikang danuja, neher sira umatur. ”Ah ah bhagya ko kapangguh aja sira amrang ngong, ngong aminta bener?”.

Ling Dewata: ”Ah ah mami, aja sira akweh ujar, apan sira danuja lwih murkha tan urung sing ko mati”. Neher sira maprang. Tandwa kapes ikang Dewata binurunia, kabalasan watek Dewata kabeh pada umungsi jeng ira Bhatara Siwa.

Maneher sira sama umatur. ”Singgih pukulun iki hana satru pukulun prapta umungsi ring jeng pukulun, nghing danawa rupa angsuk-asik ring swarga loka. Tan wikara de ranak pukulun makabehan yan tan ahyuna pukulun umijila, tan urung bhrasta kang swarga kabeh”.

Ling Bhatara Siwa: ”Ah Uh Ah Mah, aja sira sangsaya Ku papaga mangke”. Neher sira mijil, kapanggih tang danawa”. Aum sira danuja agung dosane kita? Tan urung mati deng ku”.

Ling raksasa: ”Lah mijila kita mangke”. Tandwa ramen ing ikang prang silih sudat silih sulih suduk. Dadya ta malayu sira Bhatara Siwa, apanyan danuja tan wikara dening bajra. Matangnyan kinepung Bhatara gepang kapilayu, kumeterana angisis prapta maring kadohan. Irika Bhatara mawali saha sabda nira mijil: ”Aum kita danuja. Apa dosane sang Catur Loka Phala? Dadi kita sahasa lumuruga watek ing swarga loka?”.

Sumahur kang raksasa: ”Norana ngong arep alaga, ngong apti atanya ri sira. Singgih pukulun dene ngong tar wruha ring yayah rena”.

”Lah yan mangkana punggelen rumuhun syung ta ring tengen maran kapangguh bapa-babun ta. Tan adwa ku ri kita, mangke hana panganugrahan kwa ri kita, jah tasmat umangguhang kita kasidyan, umawak kita sarwa ning mambekan, kapisara kita mangke. Mahyun kita mejaha wenang, mahyun sira nguripa wenang, apan kita anak ingsun, ya tiki ibun ta Bhatarì Uma Dewi”. Mangkana ling Bhatara.

Ndah ling sira Bhatarì: ”Uduh bapa-naku hana paganugrahang kwa ri kita, mangke aja sira cahuh, anusup sira ring desa pakraman, ring dalem sira alungguh, Duega maka aran ta sangkaying ibun ta Bhatarì karanan ing dadi Bhatarì Durga, Bhatara Siwa iki bapan ta asung maka sajnana ta Hyang Kala, ri kalanya syung ira kapunggel. Mangkana harane kita, dadi kita dewan ing watek Kala, Durga, pisaca, wil, Danuja, Kingkara, raksasa mwang gring, sasab, marana kabeh, sahanan ing sarwa wisya mandi, nging ring desa yogya pangreh ta ring sarwa mangsa ika, kunang kalan ing hulun tumamah ing dalem dadya hulun Bhatarì Durga Dewi, apan ing hulun anugraha ri kita. Matangnyan hulun masajna Bhatarì Durga Dewi. Kita ring pinggir, maka aran kita Kalika. Kita ring Bale Agung maka aran kita Jutisrana. Jah tasmat umangguhang kita sidyajnana”.

Umatur Sang Durga: ”Singgih Bhatara, paran maka mrtane ranak Bhatarì?”

Lah hana maka tadahane kita, yan hana wang turu tut sore mwang salah masa atangi wus surup ing aditya, mwang rare nagis ring wengi kapatakut dening bapa babunya hana ujare, nah nah amah ne amah. Mwah yan hana wang amaca kidung, kakawin, tutur mottama ring tengah dalan, iku maka matane sira. Yan hana wang anyangkepeng seka ring margi, aja sira anadah tan yogya. Kunang yan hana wang wruha ring pangastutyane kita wenang Siwa aweha kasidyan ta, sapamintanya yogya tuten den ta lawan sawadwan ta kabeh, apan ika wang sanak jati. Sira maka aran kamanusa jati. Ki manusa jati juga wenang arok lawan Bhuta Kala Durga. Bhuta Kala Durga wenang arok lawan Dewa Bhatara Hyang, karaning tunggal ika kabeh, sira manusa, sira Dewa, sira Bhuta. Bhuta ya, dewa ya, manusa ya.

Mangkana jati tattwa ya lawan waneh sang hyang Panca Mahabhuta pasanggahan ta. Sang Hyang, nga, sang anitahaken. Panca nga, lalima, Bhuta nga, sarwa wisya mangsa, lwirnya Kala, Bhuta, durga, Pisaca, Kingkara. Ika kabeh maka awak ing gring sasab mrana mwang grubug leyak tuju teluh taranjana desti. Ika kabeh maka wadwan ta tan wenang tuduhen magawe ala ayu, apan ika pada wisesa sakti, apan wijil nira sangkaying dasendriya Bhatara Hyang Mami, rikala kaangkaran ira amukti ring saktin ira.

Ika prasama angebek ring rat bhawana tuwin ring swarga kahyangan, sapta loka, sapta patala, sama kapenuhan dening sarwa kala, Bhuta durga sakancanya pada kabina bina rupa maha sura sakti ika kabeh, ika samodaya ngulati tadahan ring janma manusa mwang ring sarwa janma, pasu, ri denya tan anuta ri saparikrama ing panjadman ira. Nghing yan hana janma wruha ring kalinganing samangkana, neher kadi ling kwa nguni wenang dinulur den ta ri salaku selwanya amangun ayu duluren kita ring rahayu, apan Bhatara dharma umawak ring sira mahening lwir toya amata kadi dilah ning agni. Mangkana prabhawanya lwir maruta linus kasidyan ira mijil saking sarandun ing awak nira. Matangnyan sira sinembah den ing sarwa galak, sarwa aheng, sarwa mandi, sarwa kaangkan mwang leyak kabeh, kita juga wenang magawe kasidyan ira. Mangkana ling nira Bhatarì Giri Putri. Telas ira maweh anugraha ri anak sira Bhatara Kala.

Telas sira sinalin aran maka sajna sira Bhatarì Durga, apanugraha sira Bhatarì siniwin ira Dalem, Sang Hyang Panca Mahabhuta pasanggan ira apan sira dewan ing sarwa krura, siniwi sira ring Desa Bale Agung.

Mangkana ling Bhatara Siwa mwah: ”Aum ranak Hyang Kala pasajnana ta mangkana wenang sira sumendi ring desa rumaksaka kita ikang desa pakraman, wenang sira ngutip i jiwan ing manusa tuwin pasu janma ngatahun angken sasih kasangha. Nguniweh amidanda wang dudu, dursìla, dati krama tan manuta ri sila krama dharma sasana mwah agamanya. Samangkana kita wenang angadakaken gring tutumpur sasab mrana mwang grubug tan siddha inusadan, mwang ring desa pakraman sakatibanan durmanggala, apan pamidandan ira Sang Hyang Siwa Raditya, ring bhumi katiban letuh. Ika maka buktyan ta lawan sawadwa kalan ta, Sang Hyang Kala Matyu pasanggahan ta, apan kita Bhuta Rajapati Krodha, sang Hyang Yama Raja pasajnana ta mwah.

Kunang mon hana sira sang amawa bhumi minta sih ing Hyang, amalaku ta huripan ing bhumin ira tekeng janman ira sapunpunan ira, den age sira anuku jiwa ring kita mwang ring sarwa dewanta, dening pangaci banten. Nimitanyan wruha sih wang ring pratekan ing yajna apan. Apa lwirnya: manusa yajna, bhuta yajna, rsi yajna, dewa yajna, pitra yajna, Siwa yajna, aswameda yajna, ika sapta yajna, nga, maka ahyun ing bhuwana sarìra mwang bhumi mandala tekeng swarga kahyangan, apan maka waddhyan ing jagat.

Yanyan wus tiningkah samangkana wenang kita ranaku somya rupa lawan sawadwa kalan ta, mari sagleng ta saha pamidanda, anadahan kita panglukatan ring sang brahmana Siwa Buddha prasiddha umilang aken lemah ning sarìra wayawan ta. Byakta kita atemah dewata dewati. Maran sira wenang apisan lawan bapa babun ta amukti ring swarga loka.

Tadwa umatur Sang Hyang Kala, ling nira: ”Sang tabe yan Nama Siwa ya pukulun paduka Bhatara tan wihang si ranak Bhatara ring kata nugraha Bhatara. Hana mwah pasajnan ingong ring jeng Bhatara. Kadyang apa pangraksan ikang yajna swang swang? Kadyang apa pratatan ika? Lah warahan ngong mangke”.

Ling Bhatara: ”Haywa sangsaya kita ndah ku warah i kita”. Kapratyaksa den ta ikang linghan ing yajna. Ikang yajna maka panebasan danda i Hyang ri wang sudosa makadi panuku jiwa rikahuripanya swang swang, gunaning manusa yajna magawe kateguhan ing jagat, mwang langgeng ira sang pradipati rumaksa bhumi, tingkah ing yajna madana dana, kasukan sarwa mulya saraja yogya maka dulurin bhojana mwang sarwa phala mula, maka saksi Sang Hyang Siwa-ditya, pinuja denira sang siddhayogi, sang natha ratu juga wenang amanguna yajna mangkana. Lawan waneh yan kalan ing wang angastiti dewa ring paryangan panyiwyan ira sang catur warna maka pangulun ing desa pakraman. Samangkana wenang. Lyan sakarika tan wenang, twin ring pura madangka pahibon ing sudra janma tan wenang apadana. Yan ana amurug ika wenang tadahan ta, walik danda wang mangkana, konen wadwa kalan ta amangan anginuma rahnya, dagingnya. Mangkana kramanya.

Kunang ikang bhuta yajna maka ngaran ing tawur, kweh pratingkahnya agung alit sarupa ning tawur ya Bhuta-yajna juga nga. Ika maka tadahane kita pareng lan wadwa kala nira makabehan, apan tawur makas sisilih wak ira sang adrewe ya caru, apan panawur danda ning sudosa nira twin kadurmitan kaupadrawan lawan kadurmanggalanira prasiddha ning pamidandanira agung alit tuten ira pwa ya.

Apa kunang pratyeka nira ya ta kwa lingan ta nihan. Yan Panca-sata maka tawurnya satumpek pangraksanya. Yan Panca-kelud panawurnya nemang lek pangraksanya. Yanya resi-gana alit 6 lek maka pangraksanya. Yan resi-gana agung 6 tahun, pangraksanya. Yan Panca-sanak alit, satahun tigang lek pangraksanya. Yanya Panca-sanak agung 5 tahun 5 lek pangraksanya. Yanya tawur agung 9 tahun pangraksanya. Yanya tawur gentuh 10 tahun. Yanya Panca-wali-krama 12 tahun 6 lek pangraksanya. Yanya amalik sumpah 8 tahun pangraksanya. Yanya ekadasaludra 11 tahun pangrakasanya. Yanya arebhu-gumi sapanyenengan pangraksanya.

Mangkana pangraksaning tawur kawruhakena.

Kunang ikang resi-yajna abhojana ring watek sang maharesi saha dulur wastra kampuh, mas pirak, ratna rajya yogya. Agung alit ikang punya ya resi yajna sakadi nulur ri buddhi nira mahening tan hana tresnani drewenira, dening resi-yajna ilang ning papa pataka nira sang ayajna tekeng papa gati sangsara ning kawitan ira. Mangkana pwa ya, apan wus kaparisuddha denin watek resinggana makabehan.

Kunang ikang pitra-yajna: aturana tadah saji ring sang dewa pitara. Nguniweh anangun sawa prateka, anebas atmaning mati ring Hyang Yama Dipati mwang ri sawatek ing Kingkara Bhuta, sang amindanda atma Panca-gati sangsara.

Samangkana sapratekan ing sawa aweha muktya swarga sang dewa pitara, apan ana dosanya duk ing kari maurip ring madhya-pada mangke Yama ning loka tinemunya sangsara dinenda de ning sang hyang Yamadipati, pinilara de ning watek kingkara bhuta, karaning wenang tinebasan dening pangaci-aci manut sakramania amuja pitra de ning Pitra yajna maka prasiddha ning sang atma mantuk ing swarga-loka.

Dewa-yajna ya ta weh dewahara ri kala dina rahayu angadegaken sanggar paryangan panyawang, magawe palawatan ing dewa bhatara hyang, inimyan-imyan sinembah maka puja kerti ring Widdhi, de ning citta nirmala magawe ya pancagra pasakrama mwang peletan. Ika dewa-yajna maka pangilang papa-klesa, panyadmanya mwang kadurmitanya ring loka, agung alit ikang pangaci juga Dewa Yajna, magawe kapagehan ing Sang Hyang Pramana makadi Sang Hyang urip ring Bhuwana kabeh, apan langgeng yoga ning watek dewata kabeh ngamredyaken ayuning jagat raya. Mangkana kengetakena.

Kunang guna ning Asiwa-yajna, apan yajna ri mami Hyang Siwa-pati linaksanan de ning wang dredha bhakti ring guru, ya ta umilangken papa pataka lemeh ing sarìranya luluh temahanya.

Kadyang apa bhaktinya ring dang guru, maka siddhaning yajnanya? Ya ta duk ta kari maurip aweh bhoga pabhoga phala mula mwang sakalwiraning dadi paguruyaga dinulur dening manah ening satya ring ulah sadhu bhudi, nda teka ri pati sang guru wruh sira angaskara ni maweh kamoksa pada nira sang pangempwan tekeng sapangacinya apitra yajna. Nimitanyan sang hyang atma mantuk maring swarga loka umr ing sarwa dewata. Ya ta sangkaying bhakti ning sisya juga nimitanya. Mangkana kengetakena.

Gunaning aswameda yajna kawruhaken denta naku, ikang yajna angentasaken saisin rat bhawana, umilangaken sarwa geleh geleh ing loka makadi tang ila ila kabeh, mwang sarwa krura, sarwa mandi, sarwa magalak, sarwa mrana, marmaning pada inangaskara ikang sarwa tiryak sarwa prani, sarwa janma tekeng daitya danawa raksasa, bhuta kala dewa Bhatara. Ika samodaya inarpanakena ginawe homa, maka stana Sang Hyang Agni dumilah gumeseng ikang lengkaning bhuwana kabeh.

Mangkana krama tiningkah de sang wijnana ya ryadeg ning aswayambhuwa manu prih kapagehan ing bhuwana. Mangkana tiningkah yan hana bhumi kaputungan ratunya twin kahilangan, yadyapin ilang sankayang ing keneng sapa keneng soda, keneng temah mwang durmita, durmanggala, sira sang yajamana juga wihikan ri samangkana, apan sang ratu winasa dening satru yajna wenang sira Bhatarì Uma-Pati inastungkara dening homa aswameda yajna pareng lan sang Hyang Saraswati. Sira wenang umulihaken kahayuning loka twin ring swarga kahyangan yanya kadurmitan. Mangkana juga kramanya, apan sira sang yajamana maka ngaran catur-asrama. Sira ngawak ing sangkan paraning sa rat kabeh. Sira pangadeganing sang hyang catur Weda.

Ikang Catur Weda maka urip ing sarwa jagat kabeh, maka ngaran sira Sang Hyang Jagat Kantar, sira witaning sarwa kabeh, sira paran ing ilang, sira sangkana ing wetu, sira ganal ademit, sira hana nora, sira angkus bhuwana. Matangnyan sarwa karya tan dadi ya yan tan maka sadana Sang Hyang Catur Weda, apan sira maka siddha karya. Nguniweh tanaku dak mangke ku warah i kita mwah ri para watin ta mangke, apan kita wus inangaskarang ku waluya Bhatara Kala pasajnan ta. Sang Hyang Bhuta Raja pasanggahane kita haywa kita tan upeksa ri pawatin ing sarwa yajna ning wang ring maatya loka, agung alit yajna tan dadi yan tan pasaksi ring Sang Hyang Weda Carana, apan Sang Hyang Weda Carana maka lingga yajna, dampatya sira lawan Sang Hyang Siwaditya karaning angdeg aken sanggar tutuwan, yan alit kang yajna. Sanggar surya sewana, yan madhya kang yajna sanggar tawang rong tiga, yan uttama kang yajna.

Banten yogya munggah ring tutuwan, kewala ardhanareswari, nga, suci, rwa, Siwabahu, cucukbahu, dewa-dewi, tan paesor, kewala maguru bungkulan, daksina rongan.

Bantene yogya munggah ring sanggar suya sewana: catur mukti, daksina sarad, suci catur, gana alit mwang citra gotra, dewa-dewi, Siwabahu, cucukbahu wenang masor mapagneyan, saparikramanya wenang atapakan bawi plen duluring ayan amanca warna: Yamaraja Alit, adasar tepung putih.

Yanya madhya widhi-widhana ning yajna, ring surya sewana wenang catur-ebah saruntutanya kadi nguni, kunang yan nista catur sari maka wenangnya sahedan suci edan 2, saduluring citra gotra. Mangkana kramanya Ring sor; babangkit asoroh, tapakanya caru bawi plen. Yan nora bawi, itik bulu sikep wenang dulur ing ayam manca warna. Ring padudusan; babangkit asoroh magayah utuh dulurin aida ing asoroh, sasayut paideran pepek. Mwah ring aaping pamujan: itik inolah 2 maka lampad dadi 15 tanding.

Kunang yan ngadekaken sanggar rong tiga, maka pratyekan ing babantenya dak tan kawruhakena. Ring rongan ing tengah: tumpeng 10, guling itik, 2, tumpeng guru 7, tumpeng catur 4, itik ginoreng 1, winangun urip, itik lada 1, byu 4, sasamuhan 4, saraswati 2, Pancaphala 2, sasamuhan catur 4, lingga 2, sekah dewa 2, lawe 2, jinah 450, wastra putih 2 paradeg, saput catur warna jinah 900, duma jinah 50 jebugarum 2, pupusi jenar 16, jinah lingga 33, mawor kukumba, nyiuh singgat mawadah tamas, catur muka waidyagana sahedayan, yama raja suci kayeng lagi.

Ring sanggar kiwa tenggen: tumpeng pada 4, itik ginuling pada 2, lada pada 2, sasamuhan pada 2, saraswati pada 2, Pancaphala 2, saput 1, jinah 225, jebugarum 1, maisi duma 25, pipisan pupus ing jenar 11, suci waidya pada 2, saruntutanya pras ajuman, daksina gede kadi nguni. Ring aaping pamujan samangkana kadi aap.

Malih caru ring sor: bawi recah 1, ingolah kakatikan sarwa galahan, balunge winangun urip, celeng guling 1, caciri bawi daha 1, guling itik 1, babangkit 1, tadah 1, pras, benang atukel, jinah 225, sata pinanggang 12, jinah taled babangkit 225, sale satukel, sega cacahan 11 tanding, iwaknya gagempungan mawadah tapi anyar, taled 11 sowang, jangan sakawali, gelar sangha, sega garuda, timbunan acatu awadah tapi anyar, sinurat garuda. Iwaknya jajatah 23.

Mwang sapratyekaning adudus agung tiningkahakena ring Aji Tapahini uliken, irika telas inarcanan sapratekaning yajna, mwang ring plutuk, ring putru sangkara pada telas kabyaktayang tekang sapratekaning sawa wedana, asti wedana, atma wedana, prasama sampun kaarcanan. Kawruhakena juga pwa ya, aja epeka, apan pakenan ing kadi kitanaku juga adabeyang tadaha, maka nguni ring Rogha Sanghara ning Bhumi mwang Prakempa. Yan tan manut maka pamarisuddhanya ika wenang dinanda den ta ikang manusa loka, ajaken wado kalan ta. Sang hyang Purusangkara maka ngaran ta wenang kita magawe ya durmita, durmintan ing bhumi.

Yan sampun manemugelang yugan ing bhumi, prapta ring kali yuga, sang Hyang Kala Matyu maka aran ta. Kreta yuga mwah sang Hyang Matyunjiwa pwa sajnan ta.

Mangkana den ta rumaksa jagat, haywa peka.

Umatur Bhatara ri ibun ta: ”singgih Bhatarì, kunang yan ana wang keneng lara kagringan, kadyang apa upasubanya? Ndah warah akena ranak Bhatarì”.

Ling Bhatarì: ”Aum anaku Hyang Kala, yan hana wang kena lara panes mangarab, hana maka uripnya”. Ta, Sa, isen nguda, bras mes, sembar tulang cetiknya. Tutug akajeng yan tan waras, sa, kapkap, uyah bejek, pres den atekes ginlar dening klabet, sembarakena tulang giyingnya. Yan tan waras dadi panes maleman, ngabubawang awaknya kabeh selid sore, yadyan teka lwas laranya nga, tiksna kapendem. Ta, sa, baligo arum, temu tis, bawang tambus, karud kabeh, pres saring, dadah dening kawali waja, inumakena, dadi mijil ikang panes. Yan tan mijil ika peluh awaknya dayuh temahanya. Yan tan mangkana kari ya kadi nguni. Wekasan metwaken rah sira kadya ketekan anyang, pejah juga pwaranya wang lara mangkana.

Yan teka lwas panes awaknya. Sa, isen, gamingan, temu tis, karud, yeh bras, sebar awaknya kabeh. Yan grah nangken nyoreyang mwang bayunya paheshes jarijin tangan sukunya nyemala nyoreyang, uswan metu lamba panas, sbaha gantung wang mangkana. Ta, akah kutat kedis, akah nyuh mulung ne nguda, akah kacemcem, lublub buhu, sindrong gagambiran, weh apuh bubuk, eningnya dadan dening kawali waja. Wus rateng tahap.

Mwah yan hana awaknya grah kala nyoreyang, pramanya leper, bayu metu ring irung panes, sabaha wang mangkana. Ta, sa, lublub buhu, lublub tingkih, ketan gajih, asaban cendana, weh juhuk, uyah uku, tahap akena.

Yan kesat lambenya tur nyeneb, bayu metu ring irung mapanes nyoreyang tangan sukunya nyem, sbaha jampi wang mangkana. Ta, sa, yeh kasimbukan, tirisan panyalin, damuh tlengisan, pijer cina, tahap akena. Iku ngaraning panes sawiji dadi makweh. Haywa nyembar wang kena panes mangkana. Yan sembar panes mangkana nghing tapakena rumuhun.

Ling durga: ”Sadna Bhatarì, kadyang apa tapa ika? Ndi unggwan ing atapa” ling Bhatarì Durga: ”Lah kayeki titahnya tapa. Yan hana wang minta ri kita, aja sira tan paweh. Kewala hana pininta denya aweha juga, iku nggwanya tapa nga.

Hana mwah ikang segahana sira aja sira milihin sega, apan pawak ing Sang Hyang Amata, papa dahat sira tan siddhi phalanya. Apa lwirnya: sisa, tataban, carikan, lungsuran, paridan. Iku wenang sira nganggo.

Ling Durga: ”Sajna Batari, apan dahat maletuh ikang sega. Yan lungsuran Sang Hyang Siwa Guru maglem ranak Bhatarì, apan dahating masuci Sang Hyang Siwa Guru”.

Ling Bhatarì: ”Aum anak Sang Durga, wruh sira maharan ing letuh. Ndi kang di araning suci?”. sajna Bhatarì, apan sega ika wit ing setra. Setra ika wit ing wangke. Ika karananing letuh. Sang Hyang Siwa Guru sira suci”.

Ling Bhatarì: ”Lah yan mangkana den ta, yan hana wong pawestri anapak ing setra tan arepa kitanku. Kunang Sang Hyang Giri Putri dahat masuci, dahat maletuh. Apan karananing mangkana? Giri ngaran gunung, gunung, nga, prathiwì. Putri nga, panak. Panak, nga wetu, wetu nga, sila,. sila, nga. Watu. Kunang wang aumah ring gunung kalanya aputra apurusyadi onggwanya ya ring gunung juga. Mangkana ling Bhatarì.

Mwah Bhatara Rama Wijayam kawruh akena. Bha, nga, wit. Ta, nga, wetu. Ra, nga, angebeki loka. Rama, nga, bapa, Wija, nga, anak. Yama, nga, ibu. I bapa, nga, cangkem. Anak, nga. Jihwa, nga, lidah. Yam, nga, ibu pahledan. Ika ngaran Dewa Bhatara ring sarìra. Ika ngaran Sang Hyang Titah, sira wekas ing tuduh, ika anuduh aken kabeh. Siwa, nga, suhun. Ika ngaran Siwadwara, nga, pabahan.

Ring apa mijil ira pabahan tan hana ring sarìra, hana manusa tan pasarìra. Yaning sarìra kadyang apa ambunya? Wangi mwang banges. Yan wang pejah sama lawan dewa. Dewa tan milu masabda. Wang pejah tan pasabda, jatinya Siwa Buddha dewajati wijil ing swarga. Karaningnya kalaning puja walin ing dewa gaweyakena Widhi-widhana tirtha ring Sang Siwa Buddha maka siddhaning dewa yajna, twin ring wang pejah juga mangkana. Gaweyakena Widhi-widhana, inangaskara dening sang brahmana Siwa Buddha, maka phalaning sang atma mantuka ring swarga. Kunang wang tan maka don tirtha sang Siwa Buddha salawasnya tan amanggih kaswarganya, apan jadma tan kasupat dening Siwa Buddha, wenang amanggih Panca gati sangsara sama lawan atmaning wang tulah keneng upata upadrawa tan dadya jadma mwah encep ringkawah.

Mwah tingkahing bahisa, nga, prajnan. Carika, nga, sahananing puput, lwirnya: sampi, nga, carikan tanggala, carikan prabot. Tanah carikan tanggal lampit. Padi, jagung, sela carikan kebo, sampi. Bras oran cacah carikan prabot palatri.

Tataban, nga, salwir ing matampak, majemak. Paridan, nga, sahananing mabakta. Ayaban, nga, sahananing pilihin. Lungsur, nga, twa, pasil ika jatinirang lungsur.

Titah ing waidha. Ong, nga, manusa. Toyam, nga, yeh, nga, gangga. Satam, nga, sakadi. Candam, nga, wangi. Puspam, nga, kusuma. Samara payam, nga, amatra katonua. Nagni rah, nga, getih ing, api. Gni, nga, genah. Ya teka ne mawak api. Netra bang, nga, barak, nga, surya candra. Ika, nga, rwa bhineda. Rwa, nga, roro. Da, nga, dadi. Nghing tan hana dewa ring buwana gung ring bhuwana alit juga unggwanya.

Papusuhan ta, nga, Bhatara Iswara. Paparu, nga, Bhatara Sangkara. Ati Bhatara Brahma. Usus Bhatara Ludra. Ungsilan Bhatara Mahadewa limpa Bhatara Mahesora, tutudedi Bhatara Siwa. Mangkana ling Bhatarì.

Mwah umatur Sang Durga: ”Sajna Bhatarì, kadyang apa titah ing wang kena gring watuk kelkelan”.

Ling Bhatarì: ”Lah kaya iki tingkahnya nguni duknya kari waras sira ngantut urung. Sampun liwar limolas ari nora ya mawruh witing lara mangkana. Mati juga wang mangkana tan kena tinambanan, ya dadi wetu makelkelan tansah kapati-pati. Wus mangkana masret munyinya metu tengkaak, jampi maling. Nghing yan kari sajroning roras dina waras ika. Iki tambanya: sa, carman balimbing besi saka wit binakar, kunyit warangan matambus, lunak mapanggang. Ra, pula sahi, bawang tambus, yeh ketan gajih, tahap akena.

Yan karasa kena jampi upas. Sa, rwa gandola putih, temutis. Ra, bawang adas, sembar lambungnya mider. Maka inumnya: S, sembung wangke, jawum-jawum putih, ra, pulasahi, bawang adas.

Yan hana wang abangkes alon rumuhun dadi atitir awali-wali tan sah kapati-pati. Wekasan ngreges a temahanya mabangkes buhung ngreges dadinya. Ta, sa, jeruk purut, isen kapur, temutis, cekuh, kunir, tumukus, ulet, pres, saring, tibani, cuka tahun, asaban cendana. Ra, menyan, kumukus, pulasahi tahap. Ngawe cuka tahun, asaban cendana. Ra, menyan kumukus, pulasahi tahap. Ngawe tamba ri kala Bya, Ka, tuwi tan Kaliwon, kewala ya kajeng wenan. Wedaknya ulungan don waringin, cekuh mapanggang, pulasahi, adas.

Kunang yan hana wang ngulati tukang, awasakena den tepet, sukunya duk munggah ing babatur. Yan tengen munggah rumuhun tengernya sang lara, bubuk awaknya lara tur lesu nek atinya naglempuyeng. Mangkana laranya. Ta, sa, kasisat putih, siladaka, maswi, pulasahi tahap. Maka wedaknya: rwaning kendal, cekuh, cendana. Ra Pulasahi.

Yan sukunya kiwa munggah rumuhun kang agring ulun atinya lara, bangkyangnya lara, lesu, linyum, mwah yan liwar sapuluh dina pinakitnya, nora wang wruha ngusadanin, mati juga wang mangkana. Kadyang apa panakitnya ambahanya mati? Metu rah saking sipah, sakeng rambut, sakeng silit, ring song bulu, ika tan wenang tinulung, bayu kasuduk, nga. Ta, sa, temu poh, temu akar, isen. Ra, katik cengkeh, phala kurung, sampar wantu, santen nyuh mulung madadah apang padet, pipis tumuhun. Wus rateng pulung-pulung, untal sari sari, sasantun den agenep artha, 77, genep tingkahing sasantun, ma. ”Bena putih katemu tulung, pangentas patpah iku bulisah. Rehnya amantra amegeng bayu”. Maka wedaknya, sa, isen matambus, ra, tingkih mapanggang, remek daging kasuna tunggal.

Mwah tengeraning wang tukang, delengen matanya sumrah katon matanya, tangan paguridip, kang agring sirahnya sakit, wetengnya lara, sukunya lara, kena wisya waraguna, kaswen mati wang mangkana. Kadyang apa ambahnya mati? Mauwab, mataag, ngetor, metu peluh tan pegat. Wus mangkana nelik matanya, macengung uninya, yan menget malih ya ngentah kadi rumuhun. Ta, sa, inan temu kiruk dagingnya isinin menyan, wai wrak, ji kalih, tambus tum, wus rateng, pipis den alembat, pres saring, eningnya dagingin kalabet, ginten cemeng puh irungnnya. Pakinumnya, sa, rwaning bengkel putih, temutis, kacang ijo, pipis peas saring, timbung campuri pinge ning taluh ayam. Wus rateng, wai jruk, malih kinla de ning kwali waja.

Wusnya rateng malih rajah. Ra, cengkeh metutup, remek daging, gulasari, mica musi, wai jruk. Wus macampur malih dadah dening dadasar cemeng sadarana.

Iki rajahing dadasar: nde yung mung.

Wus kinla wai ketan gajih tahapakena. Phalanya sakweh ing lara ring weteng utas denya. Tamban iki tan pilih lawan. Ngawe tamba wenang ring sukra Ka, nemu Kajeng. Twi tan kliwon, kewala Kajeng temunya wenang.

Mwah maka wedaknya: sa, gamongan, cendana, yeh anakan, wai jruk mawadah limas andong. Wus mawadah rajah ikang burat.

Iki rajahnya: (………….)

Phalanya yan lupa krasa tan pagalih, waras denya.

Malih cindra ni panakiting wang tan katon, wang ngulati tukang juga cidranen ring matanya, ring munyinya. Yan katon putih matanya gading bulunya jring, munyinya sasedenan, apanya lara osek atinya, osah angsah tangkahnya sakit mrasa teked ka tengah, saranduning awaknya sakit kena wisya banyu mala nga. Malih enyeh-enyoh ring daím, nghing yan nganting pitung ar, gring ika yan tan wruha ngusadanin mati phalanya. Yan tan mati buduh pwa ya.

Ta, sa, akah slagwi lanang, cekuh, sembung, pipis pres saring dadah dening kawali waja. Iki rajahing kwali: (……………)

Wus kinla tibani lengha tanusan Ra, wangkawa, mundar parawos, inumakena. Ri wusnya anginum tamba ika inumakena sajeng adadasar. Waneh maka bablonyoh, sa, temutis, gamongan, sekar blimbing, wai twak manis, kla den arateng.

Yan adyus haywa dening banyu wedang, banyu mati ngaran.

Mali yan marawat kuning matane ngulati tukang, munyinya clucuh acampur guyu, sang tukang awedalang bayu ring irung kalih. Yanya dres abanter bayu tengen, eweh laranya meh mati ya. Laranya ne kalyang tukang wonwonan, linyun, grah mrapah awaknya tur uyang, tan krasa nu mawak, ring ototnya krasa lara aktip. Yan kanti 6 dina laranya yan tan wang wruha ngusadanin mati pwaranya, mutah rah tan papegatan. Mangkana ambahnya mati. Ta, sa, rwaning Panca-sona ne kuning, lunak tanek, ra, bawang tambus inum.

Wedaknya hayw wehakena adyus mati ya balik gawenang panawutan. Sa, we gamongan, weh bras putih, asaban cendana, batun jalawe. Waneh maka pangantinya: Sa, gamongan 3 iris, weh cuka kla sadarana.

Malih yan mabwah-bwah awak sang ngulati tukang tur tekanya pada gati, adalan banyunta ring irung. Yan sama deresne kalyang tukang glem ngapwan, ulun atine sakit mepet, kreng mawiduh kecah-kecuh, manining basangnyane. Ta, sa, sulasih, myana cemeng, kasimbukan putih cakcak, pres saring, Ra, phala, katik lanang ne makreb. Sembar ring ulun atinya, sa, kapkap kuning, cekuh, isen, kunir 3 iris. Wedaknya suruh temu urat, cekuh bakar sasigar, lunak mapanggang, sampar wantu binakar, pulasahi matambus, asaban candana, wai jruk, ma, Ah sardang sarìra mati kukus ules kukus kaulesan.

Iti ngaran Puspa Kalimosadha. Kawruhakena panakiting wang, ring sarìranya kaciryan denya. Nghing yan ngangge sastra iki tapakena rumuhun. Yan puputa denya byasa phalanya yan hana wang ngulati tukang kawruhakena ring sarìranya kaciryan den ta panakiting manusa, twi mati kalawan mahurip rumasa ring awaknya. Yanya pacang mahurip teka ya wang amawa rwan ing waksa maon angusadani awaknya. Yanya pacang mati teka janma amawa wangke ring pangipen twin ring samadhi tanya mankana.

Mwah yanya wang teka ngulati tukang semengan kalaning i tukang kari ya aturu, kang ngulati pada lanang-lanang, ne sakit anak luh, kebus tembenyane sakit tur sampun malyang balyan keni sampun kasembar kebus ika, dadi kapendem kebus ika. Kaswen-swen gringnya sering malyang balyan, dadi metu getih sakeng silit kadi ketekan anyange. Wus mangkana embet basangnyane tan dadi mabacin tan dadi manyuh, bawongnyane beseh tan dadi maglekan, pupunnyane beseh ne di kebot. Mangkana pinakitnyane, pejah wang mangkana. Tambanya, sa, bligo arum, temutis, bawang matambus, kikih kabeh pas saring dadah dening kawali waja, tahapakena.

Iki tambahnya sahaning tiksna kapendem.

Yan beseh sagenahnya, sa, don kakrepetan, bawang adas, empol andong olesakena. Yan bengka tan dadi manyuh tan dadi mabacin, sa, carman dapdap, bawang adas, sembar wetengnya. Malih sa, empol pandan, empol manas empol endong, empol jaka, bawang sembar sor silitnya.

Malih yan hana wang ngulati tukang sawiji, kalaning wengi tekanya sampun i tukang aturu, teka ya umatur sada sengap. Kenken sakitnyane wong lanang ait. Kebus awaknya olih masembar kapendem panesnya ika mamahang tekanya. Wus mangkana ngawetwaken rah kadi ketekan. Wus mangkana niwang sapisan tan eling ring awaknya tur kredek-kredek angkihanya metu peluh maka ukud, mangkana temahanya. Ta, sa bliga arum, temutis, bawang, tambus kikih, pres saring, dadah dening kawali waja. Yan metu panes kadi nguni waras wang mangkana. Yan tan metu panes ika pejah juga ya.

Nihan tengeraning wang ngrempini nga, bobot:

Yan otot ing socanya dumilah tur jenar, yan ring tugtung rambutnya semu wilis kalimatmatan. Malih delengen paigel-igelanya ring arep, yan katon padrutdut ring pacagukanya ika yan metu anaknya samadi galar. Mati rare ika. Yan nora mati lara ika memenya mati. Duk wawu ngidam kena wisya taruba, nga, cekutan ring paturin, nghing yan arepa mahurip kawasa juga. Ta, sa, rwaning jruk, limo, kapkap kuning cakcak kabeh, pas saring. Ra, lunak tanek, katumbah, klabet, tri katuka kinla den arateng. Wus rateng wai cuka tahun, wai jruk, lengis tanusan, tahapakena.

Malih patengeraning wang ngarbhini yan katon kang putih ing matanya carmanya masawang pinge, ring suku matadah beteg sada gading.

Malih awas ring paturon yan karenga ambeknya mamba ta cemeng, iku wang praya mati. Kadyang apa patengeranya? Lesu satata kereng pules, kareng mangan kaget-kaget, metu rare ika pramangke ya beteg maka ukud, kena moyo banyu nga, yan diniusaken mati ya yanya wus umanak. Yan hana wang mangkana haywa ngusadani teka mati wang ika.

Ling Bhatarì: ”Lah iki pangdepnya kawruhakena sastra uttama nga. Canting Mas, Siwer Mas, Lwih parikramanya sastra iki. Wastu asing angangge umangguhang sadya rahayu. Jah tasmat suka tan kataman gring, sakwehnya kaparisudhanen dening sastra iki. Mantra iki dahating lwih parikramanya, lwirnya.

Ana nga, wre-astra, ika dadi wangsita. Ana modre, ika dadi kamoksan. Ana swalalita dadi mantra. Mangkana parikramanya.

Matangnya dwa-dasa kwehnya kawitaning sastra kabeh ika amatemu ring Na, Na ring Ca, Ca ring Ra, Ra ring Ka. Ka ring Da.

Ikang Na matemu ring Ya. Ca ring Ja, Ra ring Pa, Ka, ring Nga. Da ring Ba. Ta ring Ga. Sa ring Ma. Wa ring La. Pepek patemuning Wre-astra.

Ikan modre matemu ring Swalalita. Ika ngaran patemuning dyatmika saramaksa kamoksan lawan mantra. Ika nga, kramaning dasa-bayu, sabdanya: Ih A Ka Sa Ma Ra La Wa Ya Ung.

Iki dadi dasaksara sabdanya: Sa Ba Ta A I Na Ma Si Wa Ya, pinalih dadi Panca-brahma mwah maringkes. Iki Sa Ba Ta A I. Sa mulih ring Ba. Ta mulih ring A. Ya mulih ring I dadi traksara A U Ma, Nga, trayaksara ring jro tinulung dening angsa (……..) karaning dadi masabda: Ang Ung Mang. Jatinya mawak lintang bulan surya nga, tryaksara ring jaba, mawak api yeh angin.

Ang magenah ring ati dadi gni. Ung magenah ring ampru dadi yeh. Mang mulih ring windu. Windu mulih ring sunya. Sunya mulih ring akasa. Ya geh matane.

Ikang Ang Ah nga, Rwa-bhineda irika pasuk-wetuknya, ring witing ati dadi bayu malang mampet amarga ring irung kalih, krana ngaran rwa-bhineda, apan bayu ring irung tengen terus ring silit, amarganing sekul ulam. Bayu ring irung kiwa anrus ring baga purus marganing toya. Mangkana krmanya Sang Hyang Rwa-bhineda aksara wisesa.

Mwah ikang Ang dadi Ongkara ngadeg ring dada. Ikang Ah dadi Ongkara sumungsang ring gidat. Ardacandranya ring tulang bawu. Windunya ring cekoking bahu. Nadanya ring lidah. Ongkara sumungsang ring gidat. Ardacandranya ring alis. Windunya ring slagan alis. Nadanya ring tungtunging irung. Ika patemwakena tungtunging lidah lawan tungtunging irung ta kadi angadu pucukng rwi, sida ya matemu kapanggih den ta kasidening mantra. Ika maka dasar salwiring lalekasan.

Yan sampun langgeng mangkana siddhi juga ya. Yan tan mangkana arang kasiddhyan tinemun ta, tan pendah taru tan pawit juga ya.

Yaning anggawe panawar sandhi, iki regepakena rasakena gnine ring tulang cetik, upining sakeng puser, apanya gni tabunan. Angine ring pupusuh anggen ngupinang, idep umurub anuhut tungtung Ongkarane ngadeg ring dada. Ardacansrane ring tulang gulu maawak agni murub nuut windune ring cekoking gulu, ya mawak sibuh mesi wai. Lidahe nadha mawak wai kaglut dening agni.

Yan sampun mangkana karegepanya wetu kukus tang wai panaware ring sibuh, siddhi phalanya. Nghing haywa obah den ta rumegep. Pepet tan dwara sapta ring sor ring luhur. Krana kadi grah sswarnaning nadhanta ring jro kadi genta ngawang-awang. Ika cirinya siddhi Sang Hyang Mantra wak bajra narasingha, ring jro Siwanjana mawak siddhi juga ya.

Ikang Ongkara Batuk. Ardacandranya ring alis, windunya slaning lalata. Nadanya ring gentiling irung ika awaning amata sakeng akasa umili maring sor, tibanya ring jiwa-raga. Akasa maring untek nga, bunder waran petak kadi duma, ya ngaran langite ening awakta

Ikang maeta tiba kadi udan wetunya. Umiliyaken awuning lara wisya sakwehnya geseng dening apuy trus maring wat nga, lwah ya ring suku kiwa trus mareng sajarahing sagara ring tlapakaning suku. Ika nga, suku nga, pasih. Wusnya aniramin wisya awunya angurdha tekeng muladara-gni. Malih idep makaplug, dyun kundi manike mesi amata ring slaning batuk. Windu Ongkarane nungsang ring walung kapalane. Ika mwah amlabar gnin wisyane, malih angili tekeng udani. Mangkana denta angagep, ikang mantra ngawe kasiddhyaning panawar gni sakala.

Yan kena gring kena upas katawar denya nadyan wang pacang mati kari bajang, maurip juga denya. Yan wus wada pejah juga ya. Jah tasmat, aja wehing wong lyan dahat mauttama panlasing sastra iki.

Iti gaglaran ring raga, ma: Om Mang Tang nama swaha, Ong Ang Tang nama swaha, Ong Ung Tang nama swaha.

Iti Sang Hyang Barunastra wisesa maguna, kweh phalanya, sabdanya: Sang ring pupusuh. Bang ring ati. Tang ring ungsilan. Ang ring ampru. Ing ring patumpukaning ati. Nang ring paparu. Mang ring usus agung sing ring limpa. Wang ring ineban. Yang ring tugtunging pupusuh. Ong ring witing pupusuh.

Mresyu masyudi swa sesa namah.

TERJEMAHAN:

Semoga tiada ada rintangan dari berhasil.

Inilah Kala Tattwa yaitu riwayat Bhatara Kala dari sejak beliau lahir. Diceritakan Bhatara Siwa bersama permaisuri-Nya yaitu Bhatarì Girìputri pergi melihat-lihat laut, samudra. Tak berapa lama sampailah beliau di atas samudra. Tiba-tiba bangkitlah birahi Bhatara Siwa, ingin bersenggama dengan permaisurinya, Sang Hyang Girìputri. Tidak maulah beliau (Bhatarì Girìputri) karena sadar sebagai perwujudan dewata. Kemudian marahlah Bhatara Siwa. Berkatalah Bhatarì Girìputri: Duhai junjungan, janganlah demikian, (perilaku seperti itu) bukanlah perilaku dewata.

Berkatalah Bhatara (Siwa): ”Ya Bhatarì janganlah demikian, karena tidak terkendalikan keinginanku, jika tidak diberikan tidak senanglah aku”.

Akhirnya (keduanya) sama-sama marah. Namun belum terpenuhi keinginan Bhatara (Siwa), sperma beliau sudah keluar dan jatuh ke laut. Selanjutnya Bhatara Siwa kembali ke sorga bersama dengan permaisuri-Nya.

Tidak diceritakan Bhatara dengan permaisuri-Nya.

Diceritakan Sang Hyang Brahma dan Sang Hyang Wisnu melihat air mani itu, dan laut tampak goncang, lalu beliau berdua beryoga. Maka menyatulah air mani itu menjadi berwujud raksasa besar dan luar biasa. Tidak ada yang menyamai rupanya. Saat itu larilah Bhatara Brahma dan Bhatara Wisnu.

Tidak diceritakan larinya mereka. Diceritakan raksasa itu berkeinginan mengetahui (siapa) ayah dan ibunya. Dipandangnya laut, sepi. Dipandangnya ke Timur juga sepi. Ke selatan sepi. Ke Barat sepi. Ke utara sepi. Ke bawah sepi. Ke atas juga sepi.

Maka berteriaklah raksasa itu bagaikan ruangan singa, sehingga bumi menjadi bergetar, seluruh sorga bergoyang. Lalu keluarlah Dewata Nawa Sangha seluruhnya, dilihatnya raksasa besar dengan rupa yang luar biasa, berteriak-teriak bagaikan raungan singa. Kemudian bangkitlah kemarahan para Dewata Nawa Sangha, lalu menyerangnya. Dikeroyoknya raksasa itu oleh para Dewata seluruhnya. Tidak cidera (sedikitpun) raksasa itu, lalu ia berkata ”Ah bahagia rasanya ketemu, janganlah engkau menyerangku, aku minta kebenaran”.

Dewata berkata: ”Ah ah kami, jangan banyak bicara, karena engkau raksasa amat jahat, tak bakalan tidak engkau mati”.

Lalu mereka berperang. Akhirnya kewalahan para sewa itu dan dikejarnya. Para dewata berhamburan lari menuju ke hadapan kaki Bhatara Siwa.

Selanjutnya mereka bersama-sama melaporkan: ”Ya junjungan, ini ada musuh paduka datang menuju ke hadapan paduka, berwujud raksasa mengobrak-abrik kahyangan. Tak tercederai oleh putra paduka seluruhnya, apabila paduka tidak mau terjun ke medan perang, niscaya seluruh kahyangan akan hancur”.

Sabda Bhatara Siwa: ”Ah uh uh ah mah, janganlah engkau ragu-ragu, aku hadapi sekarang”. Lalu beliau keluar dan ditemuinya raksasa itu. ”Aum engkau raksasa, sangat besar dosamu. Matilah engkau olehku”.

Kata si raksasa: ”Nah keluarlah engkau sekarang”.

Selanjutnya terjadilah perang tanding yang sangat dahsyat, saling robek, saling tikam, kemudian Bhatara Siwa lari, sebab raksasa itu tidak dapat dilukai dengan senjata bajra. Karena itu Bhatara Siwa dikejar, Bhatara Siwa lari terbirit-birit, gemetar, lalu mengipaskan badannya sesampainya di tempat kejauhan. Dari sana Bhatara kembali seraya berkata: ”Aum kamu raksasa, apa salahnya Sang Catur Loka Phala? Dan apa yang menyebabkan engkau menyerang seluruh penghuni kahyangan”.

raksasa itu berkata: ”Tidak ada keinginan aku untuk berperang, aku hanya ingin bertanya padanya. Betul paduka karena aku tidak mengetahui siapa ayah ibuku”.

”Nah kalau demikian potonglah terlebih dahulu taringmu yang di kanan, baru ketemu ayah ibumu. Aku tidak berbohong padamu, sekarang ada anugerahku kepadamu, semoga engkau memperoleh keberhasilan (kasidian), engkau berwujudkan semua yang bernafas, terserahlah kamu sekarang. Bila engkau ingin membunuhnya, boleh bila kau ingin menghidupkan juga boleh, sebab engkau anakku, ini ibumu Bhatarì Uma Dewi”. Demikian sabda Bhatara Siwa.

Selanjutnya bersabdalah Bhatarì Uma: ”Duhai putraku, ada anugerahku padamu, mulai sekarang janganlah engkau mengembara, menyusuplah engkau di desa pakraman, di pura Dalemlah engkau tinggal, Durga sebagai namamu, pemberian ibumu yang bernama Bhatarì Uma, itulah sebabnya engkau menjadi Bhatara Durga. Bhatara Siwa ini adalah ayahmu, yang menganurahkan kamu nama Hyang Kala, pada waktu taringmu dipotong. Demikianlah namamu, engkau menjadi dewanya kelompok Kala, Durga, Pisaca, Wil, Danuja, Kingkara, raksasa dan segala macam penyakit, hama, serta segala macam bisa (racun), dan segala kekuatan gaib, di desa engkau dibenarkan untuk memakan segala makananmu itu. Adapun pada saat aku berada di pura Dalem maka menjadilah aku Bhatarì Uma Dewi, karena akulah yang menganugerahkanmu. Olah karenanya aku bernama Bhatarì Durga Dewi. Engkau berada di pinggirnya, sebagai namamu Kalika. Bila engkau berada di Bale-Agung engkau bernama Jutisrana. Semoga engkau menemukan keberhasilan dalam pikiranmu.

Berkatalah Sang Durga: ”Hormat Bhatarì, apa yang menjadi makanan anak Bhatarì”. ”Nah ini sebagai makananmu yaitu: kalau ada orang yang tidur sampai sore dan tidak pada waktunya yaitu setelah matahari terbenam, dan anak kecil menangis pada waktu malam ditakuti-takuti oleh ayah-ibunya dengan kata-kata, nah nah amah ne amah (Ya makan, ni makan). Dan lagi kalau ada orang membaca kidung, kekawin, tutur yang uttama di tengah jalan, itu yang menjadi makananmu. Kalau ada orang yang mengadakan pertemuan untuk perkumpulannya di jalan, itu juga boleh kamu memakannya. Dan lagi kalau ada orang yang mengetahui prihal pemujaan kepadamu, wajarlah bila kamu memberikannya anugerah, segala permintaannya patut engkau berikan bersama rakyatmu semua, sebab itu saudaramu yang sesungguhnya. Ia yang disebut manusia yang sejati. manusa Jati dapat berbaur dengan Dewa, Bhatara, Hyang, karena itu semua adalah satu, ia adalah manusia, ia adalah dewa, ia adalah Bhuta. Bhuta adalah ia, dewa adalah ia, manusia adalah ia.

Demikianlah esensi yang sebenarnya Sang Hyang Panca Maha Bhuta sebutanmu yang lain. Sang Hyang artinya, yang memerintahkan. Panca artinya lima. Bhuta artinya segala yang beracun dan memakan daging, diantaranya: Kala, Bhuta, Durga, Pisaca, Kingkara. Itu semua berperwujudan penyakit, hama dan wabah, ilmu, dan ilmu sihir. Itu semua rakyatmu yang bisa kau perintahkan untuk beruat baik dan buruk. Oleh karena semuanya sama-sama pandai dan sakti, karena kelahirannya dari sepuluh indria dewata pada waktu keangkasa beliau nikmati bersama saktinya (istrinya).

Semuanya itu memenuhi dunia termasuk sorga, sapta loka (tujuh dunia di atas), sapta patala (tujuh dunia di bawah), semuanya dipenuhi oleh bermacam-macam kala, Bhuta, Durga dan segala jenisnya dengan wujud (rupa) yang berbeda-beda yang semuanya amat berani dan sakti. Kesemuanya itu mencari makanan pada manusia yaitu pada semua manusia, binatang, pada mereka yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan penjelmaannya. Akan tetapi kalau ada orang yang tahu akan hal itu, yang sesuai dengan ucapanku yang dahulu, patut engkau sertai segala perbuatannya, bila berbuat kebaikan maka turutlah engkau dalam kebaikan, oleh karena Sang Hyang Dharma menjelma pada mereka yang tidak ternoda bagaikan air kehidupan bagaikan lidahnya api. Demikianlah perwujudannya (perbawanya) bagaikan angin linus kekuatannya yang ke luar dari bulu-bulu badannya. Itu yang menyebabkan beliau disembah oleh semua yang galak, semua yang seram, segala yang beracun, segala angkara, dan semua leak, engkau juga dapat membuat mereka berhasil. Demikian perkataan beliau Sang Hyang Giriputri. Selesai beliau memberikan anugerah pada putera beliau Bhatara Kala.

Kemudian beliau berganti nama, bernama beliau Bhatarì Durga, sebagai anugerah Bhatarì (Uma) yang distanakan di Dalem, Sang Hyang Panca Maha Bhuta sebutan beliau yang lain (Sang Hyang Kala), oleh karena beliau menjadi dewanya segala yang dahsyat, beliau dimuliakan di Desa yaitu di Bale Agung. Demikianlah sabda Bhatara Siwa, dan lagi: ”Aum putraku Sang Hyang Kala, engkau patut tinggal di desa, engkau menguasai desa adat, engkau boleh mengambil jiwanya manusia maupun binatang setiap tahun pada waktu sasih Kesanga (Maret). Terutama menghukum orang yang berdosa, jahat, bersenggama tidak sesuai dengan sila-krama, dharma sesana, dan agamanya. Demikian pula engkau dapat menyebarkan penyakit kusta, hama dan penyakit binatang yang tidak dapat diobati, dan di desa adat yang tertimpa alamat buruk, sebagai hukuman dari sang Hyang Siwa Raditya, pada bumi yang telah terkena cemar. Itu yang menjadi santapanmu bersama dengan seluruh rakyat kala-mu, Sang Hyang Kala Mretyu sebutannya. Oleh karena engkau Bhuta Rajapati yang dalam keadaan marah, Sang Hyang Yama Raja sebutanmu yang lain. Apabila ada raja memohon belas kasihan dewata, memohon keselamatan negara dengan seluruh rakyat yang ada di wilayah kerajaannya, maka agar segeralah ia menebus jiwa padamu dan semua dewata dengan upakara sesajen. Karena itu orang harus mengetahui rincian tentang yajna. Diantaranya: Manusa Yajna, Bhuta Yajna, Resi Yajna, Dewa Yajna, Pitra Yajna, Siwa Yajna, Aswameda Yajna. Itulah tujuh Yajna namanya, yang dapat mengahantarkan pada kesentosaaan badan dan seluruh bhumi sampai ke sorga, oleh karena dapat menghantarkan pada kesejahteraan dunia.

Kalau itu telah dilaksanakan, maka engkau putraku dan seluruh rakyat kalamu kembali dalam wujudmu yang lemah lembut, lenyap segala keangkaraanmu demikianlah hukumanmu, engkau akan menerima ruwatan dan pendeta Siwa-Budha, sehingga dapat menghilangkan kebencian yang melekat pada badanmu. Yang menyebabkan engkau menjadi dewa-dewi. Engkau akan dapat bersama-sama dengan ayah-ibumu menikmati alam sorga.

Setelah itu berkatalah Sang Hyang Kala, sabda beliau: ”Mohon ampun Oh Siwa, hamba sujud pada Mu, putra Bhatara tidak menolak akan segala anugerah Hyang Bhatara. Ada lagi pertanyaan hamba kehadapan Bhatara. Bagaimana perlindungan masing-masing yajna itu? Bagaimana susunannya? Jelaskanlah hamba sekarang.

Sabda Bhatara (Siwa): ”Janganlah engkau ragu, sekarang akan kujelaskan padamu. Perhatikanlah penjelasanku mengenai yajna itu”. Yajna adalah sebagai penebusan hukuman kepada Tuhan dari orang yang berdosa, sebagai pembeli jiwa pada kehidupannya masing-masing. Manusa Yajna bermanfaat untuk menjadikan kokohnya negara dan kekalnya sang pemimpin yang mengusai negara. Tatacara yajna adalah dengan membagi-bagikan dana kesenangan, segala yang mulai seperti isi kerajaan, disertai persembahan hidangan dan umbi-umbian dan buah-buahan, sebagai saksi Sang Hyang Siwa Raditya, yang dipuja oleh sang pendeta yang mempunyai pengetahuan sempurna, seorang raja dapat melaksanakan/menyelenggarakan yajna yang demikian. Dan lagi pada waktu orang memuja dewa di tempat pemujaan sang catur warna (empat golongan masyarakat di Bali) sebagai hulu desa adat. Yajna yang demikian dapat dilaksanakan. Lain daripada itu tidak boleh, walaupun di pura Dangka? Dan pura leluhur untuk golongan sudra (paibon) tidak boleh medana-dana. Kalau ada yang melanggar, itu boleh menjadi santapanmu, hukum orang yang demikian, suruh rakyat kalamu untuk memakan dan minum darahnya, dagingnya. Demikianlah sepatutnya.

Adapun Bhuta Yajna itu adalah tawur. Beragam bentuknya, besar-kecil tawur bentuknya itu juga Bhuta yajna namanya. Itu menjadi santapanmu bersama dengan rakyat kalamu semua, oleh karena tawur sebagai korban orang yang menyelanggarakan caru, sebagai pembebas hukuman orang yang berdosa ataupun (orang yang memperoleh) pertanda buruk, mala petaka, dan isyarat yang kurang baik, (tawur) itu dapat mengurangi hukuman yang besar dan kecil, karena itu patut diikuti.

Adapun perinciannya masing-masing adalah demikian. Kalau Panca Sata sebagai bentuk tawurnya (kekuatan) perlindungannya selama satu tumpek (35 hari). Kalau Panca Kelud sebagai tawurnya enam bulan (kekuatan) perlindungannya. Kalau Resi Gana Alit sebagai tawurnya enam bulan (kekuatan) perlindungannya. Kalau Resi Gana Agung bentuk tawurnya (kekuatan) perlindungannya enam tahun. Kalau Panca Sanak Alit bentuk tawurnya (kekuatan) perlindungannya setahun tiga bulan. Kalau Panca Sanak Agung bentuk tawurnya (kekuatan) perlindungannya lima tahun lima bulan. Kalau Tawur Agung bentuk tawurnya (kekuatan) perlindungannya sembilan tahun. Kalau Tawur Gentuh bentuk tawurnya (kekuatan) perlindungannya sepuluh tahun. Kalau Panca Wali Krama bentuk tawurnya (kekuatan) perlindungannya dua belas tahun enam bulan. Kalau Amalik Sumpah bentuk tawurnya (kekuatan) perlindungannya delapan tahun. Kalau Ekadasa Rudra bentuk tawurnya (kekuatan) perlindungannya sebelas tahun. Kalau Arebhu Bhumi bentuk tawurnya (kekuatan) perlindungannya seumur manusia perlindungannya. Demikianlah perlindungan masing-masing tawur, ketahuilah.

Kalau Resi Yajna itu adalah mempersembahkan makanan kepada para maharesi yang disertai dengan kain dan kampuh, mas, perak, permata mulia. Besar kecil punia (pemberian) itu Resi Yajna juga namanya, disertai dengan pikiran yanh suci dan tidak ada rasa terikat akan miliknya, karena Resi Yajna akan melenyapkan segala dosa dan kemalangan orang yang beryajna sampai dengan lima bentuk kesengsaraan leluhurnya. Demikianlah pahalanya. Oleh karena telah disucikan oleh para resi seluruhnya.

Adapun Pitra Yajna adalah sesajen (saji) kepada Sang Dewa Pitara (leluhur). Lebih-lebih menyelenggarakan Sawa Prateka, menebus atma orang yang meninggal pada Sang Hyang Yama Dipati dan pada kelompok Kingkara Bhuta, yang menghukum atma dengan lima bentuk penyengsaraan. Demikian upacara terhadap jenasah, memberikan sang dewa Pitara (leluhur) untuk menikmati sorga, oleh karena ada dosanya pada waktu masih hidup di dunia, makanya sekarang menerima penderitaan di neraka dihukum oleh Sang Hyang Yama Dipati, dihukum oleh para Kingkara Bhuta. Itu yang menyebabkan patut ditebus dengan suatu upacara sesuai dengan tatacara memuja Pitra (roh leluhur) dengan Pitra Yajna sebagai sarana agar sang atma dapat kembali ke alam sorga.

Dewa Yajna yaitu memberikan persembahan kepada Dewa pada hari yang baik dengan mendirikan sanggar parhyangan sebagai tempat pemujaan, membuat patung perwujudan dewa dan leluhur yang telah ”didewatakan”, membuat sesuatu untuk disembah dan sebagai persembahan kepada Tuhan. Dengan pikiran yang suci dibuatlah pancangra untuk keperluan bersama dan peletan (tempat peristirahatan?). itulah Dewa Yajna sebagai penghapus papa penderitaan, baik yang dibawa sejak lahir maupun kemalangannya dalam hidup di dunia ini. Besar-kecil upacara itu juga Dewa Yajna namanya, yang menyebabkan langgengnya (kekalnya) sang hyang atma dan jiwanya seluruh alam, oleh karena langgengnya yoga para dewata menyebabkan bertambahnya kebaikan dunia ini. Demikian, ingatkanlah.

Adapun manfaat dari Siwa Yajna, karena Yajna itu ditujukan untuk sang hyang Siwapati yang dilaksanakan oleh orang yang setia kepada guru. Hal itu akan menghilangkan papa dan penderitaan, serta menyebabkan leburnya kebencian dalam diri.

Bagaimanakan wujud bhaktinya kehadapan guru itu, merupakan penyebab keberhasilan persembahannya itu? Yaitu ketika sang guru masih hidup dipersembahkan makanan berupa umbi-umbian, buah-buahan serta segala sesuatu yang dapat dipersembahkan kepada guru yang disertai dengan pikiran yang suci, setia dalam tindakan, berbudi luhur. Pada waktu kematian sang guru, ia bisa melaksanakan upacara penyucian dan menghantarkan atma sang guru ke alam kelepasan dengan menyelenggarakan seluruh upakara Pitra Yajna. Sehingga atma dapat kembali ke alam sorga bersatu dengan para dewata. Itu semua akibat bhaktinya seorang siswa. Demikian, ingatlah.

Guna dari Aswameda Yajna, ketahuilah olehmu anaku, adalah yajna untuk membebaskan seisi dunia, menghilangkan segala kekotoran di dunia, terutama segala dosa, segala yang menyeramkan, segala yang gaib, segala yang buas, segala penyakit tanaman, karena semuanya tersucikan oleh yajna itu, apakah itu binatang, makhluk hidup, manusia, sampai pada detya, danawa, raksasa, Bhuta, kala, dewa, dan Bhatara. Itu semua akan tersucikan dengan dibuatkan “homa”, sebagai stana Sang Hyang Agni yang menyala, membakar seluruh kekotoran di dunia.

Demikian yang dilaksanakan oleh orang yang bijaksana pada masa pemerintahan Aswayambhuwa. Manu mengharapkan kokohnya dunia. Demikian juga tatacara yang harus dilaksanakan apabila ada negara/kerajaan yang tidak ada pemimpinnya atau meninggal, meskipun meninggalnya karena kena kutukan, sial, tanda-tanda buruk, beliau sang yajamana mengetahui hal itu, karena raja akan binasa oleh musuh, maka itu patutlah Bhatarì Umapati dipuja dengan menyelenggarakan Homa Aswameda Yajna serta pemujaan Sang Hyang Saraswati. Beliaulah yang dapat memulihkan kebaikan dunia termasuk juga sorga dan tempat suci kalau mengalami bencana. Demikianlah tata caranya, oleh karena sang Yajamana disebut catur asrama, asal dan kembalinya seluruh dunia. Beliau adalah perwujudan Sang Hyang Catur Weda.

Catur Weda itu sebagai jiwanya dunia yang disebut Sang Hyang Jagat Kantar, beliau adalah sumber segalanya, beliau adalah tujuan saat lenyap, beliau adalah asal kelahiran, beliau bersifat besar dan kecil, beliau ada dan tiada, beliau adalah penyatuan dunia. Oleh karenanya semua pekerjaan tidak akan berhasil apabila tidak bersaranakan sang Hyang Catur Weda, oleh karena beliau adalah simbul kesuksesan kerja. Lebih-lebih engkau anakku, sekarang kuberitahukan kamu dan tujuanmu sekarang, oleh karena kamu telah aku sucikan, maka tidak lagi engkau bernama Bhatara Kala, Sang Hyang Bhuta Raja namamu. Jangalah engkau tidak mengindahkan akan tujuan semua yajna yang dilaksanakan oleh manusia di dunia. Besar-kecil yajna yang dilaksanakan tidak akan berhasil lebih tidak bersaksikan Sang Hyang Weda Carana, sebab Sang Hyang Weda Carana adalah wujud dari yajna, bersama dengan Sang Hyang Siwa Aditya. Itulah sebabnya mendirikan sanggar tutuan apabila melaksanakan yajna dalam tingkatan menengah, sanggar tawang rong tiga apabila yajna dalam tingkatan utama.

Sesajen yang patut dinaikkan pada sanggar tutuan, hanya ardhanareswari terdiri atas, suci 2, Siwa bahu, cucuk bahu, dewa-dewi, tidak menggunakan banten sor, hanya menggunakan guru bungkulan, daksina rongan.

Sesajen yang dinaikkan pada sanggar surya sewana: catur mukti, daksina sarad, suci catur, gana alit mwang citra gotra, dewa-dewi, Siwa bahu, cucuk bahu, memakai banten sor, mapageyam, tatacaranya patut menggunakan tempat pijakan (tapakan) bawi plen disertai dengan ayam lima warna, Yama Raja Alit, dialasi tepung putih.

Kalau upakara yang dilaksanakan dalam tingkatan menengah, pada sanggar surya sewana boleh menggunakan “Catur Ebah” dan perlengkapan seperti di atas. Kalau dalam tingkatan rendad; sepatutnya memakai “Catus Sari” dengan perlengkapan suci 2, disertai dengan citra gotra. Demikian tatacaranya. Di bawah (sor); babangkit asoroh, dasarnya caru bawi plen, kalau tidak babi, dapat digunakan itik berbulu sikep dan patut disertai dengan ayam lima warna. Pada padudusan; babangkit asoroh memakai gayah utuh disertai dengan kelengkapan upakaranya sorohan, sesayut paideran lengkap. Di depan pemujaan; itik diolah 2 ekor, sebagai lampadan dijadikan 15 tanding (bagian).

Kalau mendirikan sanggar rong tiga, ketahuilah rincian sesajennya olehmu. Pada ruang (rong) bagian tengah: tumpeng 10, guling itik, 2, tumpeng guru 7, tumpeng catur 4, itik digoreng 1, dibuat seperti urip (winangun urip), itik lada 1, biu 4, sasamuhan 4, saraswati 2, pancaphala 2, sasamuhan catur 4, lingga 2, sekah dewa 2, lawe 2, jinah 450, kain putih 2 setel, saput empat warna uang 900, duma uang 50 pala 2, pupus i jenar 16, uang lingga 33, disertai kukumbu, kelapa singgat ditempatkan pada tamas, catur muka waidyagana serta kelengkapannya, Yama Raja, suci seperti yang dulu.

Pada ruang (rong) sanggar kanan dan kiri; tumpeng masing-masing 4, itik diguling lengkap masing-masing 2, lada masing-masing 2, sasamuhan masing-masing 2, saraswati masing-masing 2, pancapala 2, saput 1, uang 225, jebugarum 1, berisi duma 25, pupusi jenar 11, suci waidya masing-masing 2, dilengkapi dengan pras ajuman, daksina gede seperti biasanya. (banten) di depan pemujaan sama seperti di depan.

Caru di bawah (sora); babi diolah 1, diolah dijadikan sate dengan masing-masing galahan, tulangnya dibuat seperti hidup (winangan urip), babi guling 1, caciri guling babi betina yang masih muda 1, guling itik 1, babangkit 1, tadah 1, pras, benang satu gulung, uang 225, ayam dipanggang 12, uang taled babangkit 225, benang satu gulung, sega cacahan 11 tanding, ikannya gagempungan ditempatkan pada nyiru baru, uang untuk alasnya masing-masing 11, sayur sakawali, glar sangha, sega garuda, timbunan acatu ditempatkan pada nyiru baru, ditulis garuda. Ikannya sate 23.

Tatacara upacara Adudus Agung telah dijabarkan dalam Aji Tapahini, pelajarilah. Di situ telah dimuat rincian masing-masing yajna dan pada Plutuk, pada Putru Sangkara juga telah dijelaskan termasuk rincian Sawa Wedana, Asti Wedana, Atma Wedana, semuanya telah dimuat. Hal itu patut diketahui, janganlah sembarangan, karena sepetutnya juga engkau yang memiliki sebagai santapan, terutama dalam Rogha Sanghara Bhumi dan Prakempa (pada masa kekacuan dunia dan pergolakan dunia). Apabila penyuciannya tidak sesuai maka engkau dapat menghukum manusia di dunia, dengan mengajak prajurit kalamu, Sang Hyang Purusangkara namamu dan engkau boleh menciptakan pertanda buruk, yaitu isyarat buruk di bumi.

Apabila telah sampai pada akhir usainya bumi, sampai pada jaman Kali Yuga, Sang Hyang Kala Mretayu namamu. Pada masa Kreta Yuga Sang Hyang Mretyu Jiwa namamu.

Demikianlah caramu menjaga dunia, janganlah tak acuh.

Berkatalah Bhatara Kala kepada ibunya, “Yang Mulia Bhatarì, kalau ada orang kena penyakit, bagaimanakah upacaranya yang manjur (untuk menyembuhkan)? Mohon beritahukanlah putra Bhatarì”.

Bhatarì berkata: “Aum putraku Hyang Kala, kalau ada orang yang sakit panas luar biasa, ada obatnya”. Obatnya, bahannya; lengkuas muda, beras yang direndam, sembur tulang ekornya. Apabila dalam tiga hari belum juga sembuh, (obatnya diganti) dengan bahan; daun sirih yang sudah tua, garam, diremas, disaring dengan kuat ditambahi klabet, sembur tulang punggungnya. Kalau tidak sembuh, maka jadilah panes maleman, badanya panas keras pagi sore, kalau panasnya hilang-datang lagi, itu disebut tikasan kapendem (tipes). Obatnya, bahannya; bligo arum, temu tis, bawang tambus, diparut semuanya, peras kemudian disaring, panaskan dengan kawali baja, lalu diminum, maka keluarlah panasnya. Kalau panasnya tidak keluar, badannya akan berkeringat, maka panasnya akan reda. Kalau tidak demikian, dan masih seperti dulu, akhirnya keluar darah seperti daging yang dicincang, maka mati jugalah akhirnya orang yang demikian.

Namun jika panas badannya datang (dapat diobati) dengan bahannya; lengkuas, gamongan, temu tis, diparut, diisi air beras sembur seluruh tubuhnya. Apabila panasnya setiap sore dan nafasnya melemah, jari-jari tangan dan kakinya dingin setiap sore, dari mulutnya keluar hawa panas, sebeha gantung orang yang demikian. Obatnya, bahannya; akar kutat kedis, akar kelapa mulung yang masih muda, akar kecemcem, lublub buhu, sinrong gagambiran, diisi kapur bubuk (air kapur yang bening), beningnya direbus dengan kuwali waja, setelah masak diminum.

Kalau badanya panas setiap sore, tenaganya lemas, nafas yang keluar dari hidung panas, sebaha orang yang demikian. Obatnya, bahannya; lublub (kulit air) buhu, lublub tingkih, ketan gajuh, gesokan air cendana, air jeruk, garam uku, lalu diminum.

Kalau bibirnya kering, nafas yang keluar dari hidung panas setiap sore, tangan dan kakinya dingin, sebaha jampi orang yang demikian. Obatnya, bahannya; air kesimbukan, air rendaman penyalin, damuh tlengisan, pijer cina lalu diminum. Itu yang disebut dengan satu panas menjadi banyak. Janganlah kau sembur orang yang panas demikian. Apabila panas yang demikian disembur terlebih dahulu patut di tapa-kan.

Kata Durga (Kala): ”Oh Yang Mulia Bhatarì, bagaimanakah tapa itu? Dimanakah tempat tapa itu?”. Sabda Bhatarì Durga: ”Begini tata caranya tapa. Kalau ada orang yang meminta padamu, janganlah engkau tidak memberi. Asal ada yang dimintanya, maka berikanlah ia. Itulah bertapa namanya”.

Ada lagi orang yang menghaturkan persembahan padamu, janganlah engkau memilih persembahan, sebab persembahan itu perwujudan Sang Hyang Amerta, alangkah papanya tidak akan manjur jadinya. Apa diantaranya; bisa, tataban, carikan, lungsuran, paridan. Itu semua boleh engkau menyantapnya.

Kata Sang Durga (Kala) ”Oh Yang Mulia Bhatarì, alangkah cemarnya persembahan itu. Apabila lungsuran Sang Hyang Siwa Guru sangat senanglah putra Bhatarì, karena Sang Hyang Siwa Guru amat suci”.

Sabda Bhatarì: ”Baiklah apabila demikian caramu memandang, kalau ada orang wanita menginjakan kakinya di kuburan, tidak maukah engkau anakku? Adapun Sang Hyang Giri Putri amat suci dan amat cemar”. Apa yang menyebabkan demikian? Giri artinya gunung. Gunung artinya tanah. Putri artinya anak. Anak artinya terlahir. Lahir artinya sila. Sila artinya batu. Kalau ada orang yang tinggal di gunung, maka di gunung juga tempatnya melahirkan anak-anaknya dan di gunung juga tempatnya melakukan senggama”. Demikianlah sabda Bhatarì Durga.

Lagi yang perlu diketahui mengenai Bhatara Rama Wijaya. Bha artinya asal. Ta artinya lahir. Ra artinya memenuhi dunia. Rama artinya Bapak. Wija artinya Anak. Yama artinya ibu. I Bapa artinya mulut. Anak artinya Jihwa. Jihwa artinya lidah. Yam artinya Ibu pahledan. Itu nama Batara dalam badan. Itu yang disebut Sang Hyang Titah, beliau asal yang memberikan perintah, yang memerintahkan semuanya. Siwa artinya siwi. Siwi artinya junjung (meletakan di atas kepala). Itu artinya Siwadwara artinya ubun-ubun.

Dari mana ia akan keluar apabila tidak ada jalan keluar dalam badan (sama halnya dengan) manusia tanpa badan. Kalau di dalam badan bagaimanakah baunya? Harum dan menyegat. Kalau orang yang meninggal juga tidak berkata, sebenarnya Siwa-Buddha adalah dewa yang sebenarnya yang berasal dari sorga. Karenanya pada saat pujawali dewa dibuatkan Widhi-Widhana, memohon air suci dari Sang Siwa Buddha adalah Dewa sebagai penyukses pelaksanaan dewa yajna, demikian juga pada orang yang meninggal. Dibuatkan widhi-widhana, disucikan oleh brahmana Siwa-Buddha, sebagai phalanya kembalinya Sang atma ke sorga. Kalau ada orang yang tidak menggunakan tirtha Sang Siwa-Buddha, selamanya tidak akan menemukan sorganya, karena orang itu tidak disucikan oleh Siwa-Buddha, wajar menemukan lima macam kesengsaraan sama seperti atma orang yang mendapat kutukan, tidak akan menjelma menjadi manusai lagi, akan tenggelam di dalam kawah (neraka).

Lagi padahal bahisa yang artinya bijaksana. Carikan artinya segala yang sudah selesai, diantaranya; sapi disebut sisa makan dari bajak, sisa dari peralatan. Tanah disebut sisa dari bajak. Padi, jagung, ketela sisa dari kerbau, sapi. Beras, oran, cacah, sisa dari peralatan buatan pande?

Tataban artinya segala yang terinjak, diambil. Paridan artinya, segala yang dibawa. Ayaban artinya segala yang dipilih. Lungsur artinya tua, basi itu sesungguhnya adalah lungsur.

Perintah Weda. Ong artinya manusia. Toyam artinya air. Air artinya gangga. Satam artinya seperti. Candam artinya wangi. Puspam artinya bunga. Samara payam artinya tampak sekilas. Nagni rah artinya darah yaitu api. Gni artinya tempat. Itulah yang berujud api. Netra bang artinya mata merah artinya surya candra. Itu yang disebut Rwa-Bhineda. Rwa artinya dua. Da artinya menjadi. Tidak ada dewa di alam semesta tetapi dalam juga tempatnya.

Jantungmu Bhatara Iswara namanya. Paru-paru Bhatara sangkara. Hati Bhatara Brahma. Usus Bhatara Ludra. Buah pelir Bhatara Mahadewa. Limpa Bhatara Mahesora, Sangkara. Nyali Bhatara Wisnu. Sekat rongga badan Bhatara Sambhu. Tutud dan lainya adalah Bhatara Siwa. Demikianlah sabda Bhatarì.

Lagi berkata Sang Durga (Kala): ”Oh Yang Mulia Bhatarì, bagaimanakah terjadinya orang yang terkena batuk yang tak henti-hentinya?”.

Sabda Bhatarì: ”Beginilah terjadinya, dahulu ketika masih sehat ia batal kentut. Setelah lewat 15 hari ia tidak tahu asal muasal sakitnya yang demikian, mati juga orang yang demikian tidak dapat diobati, itu jadinya batuk yang tidak henti-hentinya sampai-sampai seperti mau mati. Setelah itu suaranya serak keluar seperti dahak, disebut jampi maling. Tetapi kalau masih dalam waktu 12 hari, orang itu dapat sembuh. Ini obatnya. Bahannya; kulit belimbing besi juga kulit akarnya dibakar, kunir, warangan dibakar, asam dipanggang. Dicampur dengan pulasi, bawang dibakar, air beras ketan gajih lalu diminum.

Kalau terasa kena jampi upas. Bahannya daun gendola putih, temu tis. Dicampur dengan bawang adas sembur lambunya keliling. Untuk diminum, bahannya; sembung wangke, jaum-jaum putih. Dicampur pulasi dan bawang adas.

Kalau ada orang bersin pelan-pelan kemudian berkali-kali bahkan hampir-hampir mati. Akhirnya kronis yang menyebabkan batal bersin, kronis jadinya. Obatnya, bahannya; jeruk purut, lengkuas kapur, temutis, kencur, kunir terus dibungkus dibuat seperti tum. Setelah matang diperas, disaring dicampur dengan asam cuka tahunan, dan air gosokan cendana. Dicampur dengan kemenyan, kumukus, pulasai, lalu diminum. Membuat obat itu pada hari Kajeng Kliwon. Kalau tidak Kliwon, Kajeng saja boleh. Sebagai bedaknya daun beringin yang jatuh, kencur dipanggang, pulasi dan alas.

Apabila ada orang yang mencari tukang (dukun), diperhatikanlah orang tersebut dengan cermat kakinya pada waktu baru naik pada lantai rumah (bebaturan). Kalau kaki kanannya naik duluan, maka ciri-ciri si sakit adalah bubuk badanya yang sakit, lesu, hulu hatinya terasa sakit, pusing, demikian sakitnya. Obatnya bahan; Kasisat putih, siledaka, maswi, pulasai, diminum. Sebagai bedaknya; daun kendal, kencur, cendana, dicampur pulasai.

Kalau kai kirinya naik duluan, sang sakit sakitnya pada hulu hati, pinggangnya sakit, lesu, pusing, dan bila sakitnya lewat sepuluh hari, tidak ada orang yang bisa mengobati, mati juga orang yang demikian. Seperti apa penyakitnya yang menyebabkan kematiannya? Keluar darah dari ketiak, dari rambut, dari dubur, dari lubang bulu, itu tidak bisa ditolong, bayu kasuduk namanya. Obatnya; bahannya: temu poh, temu akar, lengkuas. Dicampur, cengkeh, phala kurung, sampar wantu, santen dari kelapa mulung direbus sampai kental, pipis terlebih dahulu. Setelah matang dijadikan bulatan (pil), ditelan setiap hari, uang 77, lengkap dengan upakara sesantun. Mantranya ”Bena putih katemu tulung, pangetas papah iku bulisah”. Caranya melapalkan mantra dengan menahan nafas. Sebagai bedaknya: lengkuas yang dibakar, dicampur kemiri dipanggang, isinya dihaluskan, diisi daun tunggal.

Adalagi tanda-tanda orang yang mencari tukang (dukun) pandanglah matanya, bila matanya kelihatan merah, tangannya meraba-raba, orang yang sakit kepalanya sakit, perutnya sakit, kakinya sakit, kena racun berkualitas tinggi (wara guna), kelamaan mati orang tersebut. Bagaimana jalan kematiannya? Mengapa bersendawa, gemetar, keluar keringat tidak henti-henti. Setelah itu mendelik matanya, mengeluarkan suara mendengung, kalau sadar ia akan kambuh seperti semula. Obatnya; bahannya: ibunya temu, lubangi isinya kemudian masukan kemenyan, air arak seharga 2 kepeng, kemudian dibungkus dan ditambus (dibakar). Setelah matang dicincang sampai halus, peras, saring, beningnya diisi klabet, jintan hitam, tetesi hidungnya. Untuk diminum; bahanya daun bengkel putih, temutis, kacang ijo, dilumatkan, peras, saring, panasi dicampur dengan putih telur. Setelah matang diisi air jeruk purut, lagi dipanaskan dengan kwali baja.

Setelah matang lagi dirajah. Campurkan dengan cengkeh yang masih tutup bunganya, dihaluskan, gula sari, merica, air jeruk. Setelah dicampur lagi dipanaskan secukupnya dnegan menggunakan tempurung kelapa (dasar).

Ini rerajahan pada tempurung kelapa (dasar) NDE YUNG MUNG.

Setelah dipanaskan diisi dengan air ketan gajih, lalu diminum, pahalanya segala penyakit yang ada dalam perut sembuh dengan obat itu. Obat ini tidak memilih penyakit. Membuat obat sebaiknya pada hari Jumat Kliwon Kajeng walaupun tidak Kliwon, asal ketemu Kajeng boleh juga. Dan sebagai bedaknya bahanya: gamongan, cendana, air anakan, air jeruk ditempatkan pada limas yang terbuat dari daun andong. Setelah ditempatkan rajah burat (bedak)? Itu. Ini rerajahannya:…………. Phahalanya, kalau terasa lupa dan tidak bertulang akan sehat dengan obat itu.

Lagi perhatikanlah ciri penyakit orang yang sakit yang tidak kelihatan, dengan cara memperhatikan orang yang mencari tukang (dukun), cirinya dapat diperhatikan dari matanya dari suaranya. Kalau kelihatan putih matanya kelihatan kekuning-kuningan, bulunya kejur, suaranya berat sekali, apa sakitnya; sesak hatinya, terangah-engah dadanya banyu mala namanya. Lagi bergolak di dalam hatinya, tetapi kalau sampai tujuh hari penyakit itu kalau tidak bisa mengobati mati akibatnya. Kalau tidak mati gila orang tersebut. Obatnya; nahan, akar slagwi, lanang, kencur, sembung, haluskan, peras, saring direbus dengan kwali waja. Ini rerajahan pada kwali……… setelah direbus tuangkan minyak kelapa, campurkan dengan wangkawa, mundar parawos, lalu diminum. Setelah selesai diminum, berikan minuman nira satu dasar (tempat minum dari batok kelapa). Sebagai bedaknya, temutis, gamongan, bunga sandat, bunga belimbing, air tuak manis, panaskan sampai matang. Kalau mandi jangan memakai air panas, air mati namanya.

Apabila pada mata orang yang mencari tukang (dukun) kelihatan kekuningan-kuningan, bicaranya cabul bercampur guyon, dan si dukun mengeluarkan nafas dari kedua lubang hidungnya. Kalau nafas yang keluar dari hidung kanan lebih deras dan kencang, berat penyakitnya bahkan hampir-hampir mati. Penyakit orang yang dicarikan dukun adalah lelah, puyeng, sekujur tubuhnya panas sekali dan gelisah, terasa tidak memiliki badan, ototnya terasa sakit seperti kering. Kalau sampai enam hari sekitnya kalau tidak ada orang yang mampu mengobati, matilah akibatnya, muntah darah tidak putus-putusnya. Demikian jalan kematiannya. Obatnya, nahanya; daun pancasona yang sudah kuning, asam tanek, dicampur dengan bawang tambus lalu diminum. Bedaknya janganlah dimandikan, sebab akan mengakibatkan meninggalnya, sebaiknya dibuatkan pengulapan? (penawutan). Bahannya; air lempuyang, air baras, air gosokan cendana, biji jalawe. Bahannya yang lain; lempuyang tiga iris, air cuka panaskan secukupnya.

Apabila berbuah-buah badan orang yang mencari dukun dua datangnya sangat cepat, jalan nafasmu (dukun) di hidung. Kalau sama derasnya, (itu tandanya) bahwa orang yang dicarikan dukun sakit setiap dua hari, hulu hatinya yang sakit memat, sering berludah, perutnya buncit. Obatnya; bahannya, sulasih, myana cemeng, kasimbukan putih cakcak, pres saring. Dicampur phala, bunga sengkeh yang masih kuncup. Sembur hulu hatinya, nahanya; daun sirih yang sudah tua, kencur, lengkuasm kunir tiga iris. Bedaknya, sirih yang bertemu uratnya, kencur dibakar separo, asam yang dipanggang, sampar wantu dibakar, pulasai, air gosokan cendana, air keruk. Mantranya: ”Ah Sardang sarira mati kukus ules kukus kaulesan”.

Ini yang disebut Puspa Kalimosadha. Ketahuilah penyakit seseorang, pada badanya melalui ciri-ciri yang tampak pada badanya. Tetapi kalau memakai ilmu ini agar di tapakan terliebih dahulu. Apabila telah berhasil mengusai, maka phalanya bila ada orang yang mencari dukun perhatikanlah badanya akan kamu ketahui penyakit orang tersebut, apakah ia akan mati atau hidup akan terasa melalui badannya. Apabila akan hidup, maka datanglah orang yang sakit membawa daun beringin meminta agar diobati. Apabila akan meninggal akan datang orang membawa mayat dalam mimpi juga dalam samadhi.

Lagi apabila ada orang mencari dukun pagi-pagi sekali pada saat si dukun masih tidur, yang mencari orang laki-laki, maka yang sakit adalah perempuan awal sakitnya adalah panas dan sudah dicarikan dukun serta sudah dapat disembur panas itu, akhirnya panas masuk ke dalam. Lama-lama penyakitnya sering dicarikan (berganti) dukun, akhirnya ke luar darah dari duburnya menyerupai daging cincang untuk lawar. Setelah itu perutnya kembung tidak bisa berak tisak bisa kencing, lehernya (tenggorakannya) bengkak sehingga tidak bisa menelan, demikian pula pahanya yang di kiri bengkak. Demikianlah penyakitnya. Meninggal juga orang yang demikian. Obatnya, bahan; baligo arum, temu tis, bawang tambus, semuanya diparut peras saring panaskan dengan kwali baja, kemudian minumkan.

Ini obat untuk segala panas dalam.

Apabila bengkak pada salah satu bagian tubuhnya, (obati dengan) nahan; daun kakrepetan, bawang adas, pucuk daun andong yang masih muda, kemudian oleskan pada bgian yang bengkak (setelah dilumatkan terlebih dahulu).

Apabila perutnya kembung (bengka) tidak bisa kencing, tidak bisa berak (obati dengan) bahan: kulit pohon dadap, bawang adas, sembur perutnya. Lagi bahannya: pucuk pandan yang masih muda, pucuk nenas yang masih muda, pucuk andong yang masih muda, pucuk nira yang masih muda, bawang adas, sembur di bawah duburnya.

Lagi bila ada orang mencari dukun adalah seorang laki-laki, saat malam hari ketika si dukun sudah tidur, yang bersangkutan dengan kata tergesa-gesa (sengap). Bagaimana sakitnya? Yang sakit adalah orang laki. Badanya panas karena disembur. Setelah disembur panasnya lalu masuk ke dalam (apabila) kumat badanya panas luar biasa. Setelah itu mengeluarkan darah seperti daging yang cincang. Setelah itu akan kejang sekali dan ingat pada dirinya serta nafasnya ”kredek-kredek” (seperti nafas kucing), dan keluar keringat di sekujur tubuh. Demikianlah jadinya, peras dan saring, panaskan dengan kuali baja. Apabila panas seperti sebelumnya, maka sehatlah orang yang demikian.

Inilah tanda-tanda orang yang hamil. Apabila otot pada putih matanya bercahaya kekuning-kuingan, ujung rambutnya samara-samar kelihatan kehijau-hijauan. Lagi perhatikan orang-orang pada matanya (?) di depan, apabila kelihatan seperti bergerak-gerah (padrutdut) di tempatnya, apabila anaknya lahir kemudian samadigalar. Meninggal jabang bayi itu. Apabila jabang bayi tidak meninggal, maka ibunya yang meninggal. (sebabnya) ketika baru ngidam kena wisya taruna yaitu nafasnta tersendat-sendat (cekutan) di tempat tidur. Tetapi jika ingin hidup bisa juga. Obat, bahan; daun jeruk, limau, daun sirih yang kuning, semuanya dilumatkan, peras dan saring. Dicampur lunak tanek, ketumbar, klabet, dasun jerangan, panaskan sampai matang. Setelah matang air dengan cuka tahunan, air jeruk, minyak kelapa, minumkan.

Lagi tanda-tanda orang hamil, apabila kulit putih matanya kelihatan rada keputih-putihan, kakinya seperti biri-biri dan rada kekuning-kuningan. Lagi perhatikan tidurnya apabila terdengar nafasnya (seperti mengeluarkan) suara keras dan cepat, itu (tanda) si hamil akan meninggal.

Bagaimana tanda-tandanya? Lemah selalu dan kuat tidurnya. Keinginannya untuk makan hanyan kadang-kadang. Setelah bayinya lahir, seketika sekujur tubuh (ibunya) biri-biri, itulah yang disebut kena moyo banyu. Apabila dimadikan maka meninggallah ia setelah melahirkan. Apabila ada orang demikian janganlah mengobatinya karena akan meninggal juga orang itu.

Sabda Bhatarì (Durga Dewi): ”Nah inilah intisarinya, ketahuilah ajaran uttama yaitu Canting Mas dan Siwer Mas, manfaat ajaran ini sangat utama. Setiap orang yang menggunakan akan memperoleh keberuntungan dan kerahayuan (keselamatan). Semoga mendapat kesenangan dan tidak menderita sakit, selutuhnya akan disucikan oleh ajaran ini. Mantra ii sangat utama manfaatnya, yaitu:

Ada yang disebut Wre-astram itu menjadi wangsita (tanda-tanda). Ada modre, itu menjadi kamoksan. Ada swalalita menjadi mantra. Demikianlah perinciannya. Karenanya semula ada 20 huruf banyaknya semua, kesemuannya bertemu dengan Na. Na bertemu dengan Ca. Ca bertemu dengan Ra. Ra bertemu dengan Ka. Ka bertemu dengan Da.

Na bertemu dengan Ya. Ca bertemu dengan Ja. Ra dengan Pa. Ka dengan Nga. Da dengan Ba. Ta dengan Ga. Sa dengan Ma. Wa dengan La. Lengkaplak pertemuan Wre-astra itu. Modre bertemu dengan Swallalita. Itulah yang disebut dengan pertemuan yang sangat halus saramoksa kamoksan dengan mantra. Itulah yang disebut prihal dasa-bayu, yang bunyinya: Ih A Ka Sa Ma Ra La Wa Ya Ung.

Ini yang menjadi dasaksara (sepuluh huruf) yang bunyinya: Sa Ba Ta A I Na Ma Si Wa Ya, dibagi menjadi Pnaca Brahma dan kemudian diringkas. Inilah (Panca Brahma): Sa Ba Ta A I, sa kembali pada Ba. Ta kembali pada A. Ya kembali pada I, menjadi Tri Aksara A U Ma yaitu Tri Aksara yang ada di dalam (kemudian) ditolong oleh angsa……. karenanya bisa bersuara Ang Ung Mang. Sesungguhnya (AUM) perwujudan bintang bulan matahari. (sedangkan) Tri aksara yang di luar (Ang Ung Mang) adalah perwujudan api, air dan udara.

Ang bertempat di hati menjadi api. Ung bertempat pada empedu menjadi air. Mang kembali pada windu. Windu kembali pada sunya (sepi). Sunya kembali pada angkasa. Itulah tempatnya amerta.

Ang Ah itu adalah Rwa-hineda, di sutilah ke luar masuknya, pada pangkal hati menjadi angin (bayu) yang melintang naik turun melalui kedua lubang hidung. Sebabnya disebut Rwa-Bhineda, oleh karena udara (yang diisap melalui lubang) hidung kanan terus ke dubur, jalanya nasi dan lauk pauk udara (yang diisap melalui) hidung kiri terus ke vagina atau penis tempat jalannya air. Demikianlah Rwa-Bhineda ajaran yang utama.

Dan Ang menjadi Ongkara Ngedeg (aksara Ong yang berdiri) di dada. Dan Ah menjadi Ongkara Sungsang (Aksara yang terbaik) di dahi. Ongkara Ngedeg arda candranya pada tulang lengan, windunya pada sekungnya gahu, dan nadanya pada lidah. Ongkara Sungsang di dahi, arda candranya pada alit windunya di anatara alis, nadanya pada ujung hidung. Itulah pertemuan, ujungnya lidah dengan ujungnya hidung kamu seperti mengadu ujungnya duri, apabila berhasil dipertemukan, maka akan berhasik ditemukan kemanjuran mantra itu olehmu. Itulah dasar dari segala cara melakukan ilmu hitam.

Apabila (hal itu) telah dapat dilakukan dengan baik maka akan manjur jadinya. Apabila tidak demikian maka kamu akan jarang menemukan kemanjurannya. Tak ubahnya pohon yang tanpa akar.

Apabila ingin membuat penawar yang manjur, pusatjanlah ini dalam pikiran, rasakan apa yang ada pada tulang ekor, tiup dari pusat, karena ia adalah api yang ditimbun dengan sekam (agni tabunan). Api yang ada pada jantung gunakan untuk meniupnya, pikirkan menyala mengikuti ujung Ongkara Ngadeg yang ada pada dada. Arda candra yang ada pada tulang leher berwujud api menyala mengikuti windu yang ada pada cegkungan leher, ia adalah perwujudan sibuh (bejana tempurung kelapa) berisi air. Lidah itu adalah nada yang merupakan perwujudan air yang diliputi oleh api.

Apabila sudah demikian pemusatannya maka akan keluarlah asap dari air penawar yang terdapat dalam sibuh, pahalanya manjur. Tetapi janganlah goyah pemusatan pikiranmu. Tutuplah ketujuh lubang yang ada di bawah dan di atas. Maka badanmu akan terasa panas dan nadamu yang ada di dalam akan bersuara seperti akan sauara genta sayup-sayup. Itu sebagai pertanda bahwa Sang Hyang Mantra manjur adanya yang bagaikan suara halilintar (dan) manusia singa, batin merupakan perwujudan manjur juga adanya.

Ongkara Batuk (Ongkara Sungsang yang ada di dahi), arda candranya ada pada alis, windunya ada pada antara alis, nadanya pada bintil hidung. Itulah jalanya amerta dari langit mengalir ke bawah, samapi ke ujung lidah (Jihwagra). Langit pada otak, (bentuknya) bulat dan warnanya putih seperti asap, itulah yang disebut langit dalam badanmu.

Amerta itu jatuh bagaikan hujan datangnya. Menghayutkan abunya penyakit dan racun yang seluruhnya telah terbakar oleh api terus menuju ke otot (simbul) sungai yaitu pada kaki terus menuju seluruh samudera. Setelah menyiram racun (kemudian) abunya dinaikkan sampai pada Muladara-Gni. Lagi rasakan seakan meledak dyun kundi maniknya yang berisi amerta pada sela-selanya otak. Windu Ongkara Sungsang berada pada tulang kepala. Itu lagi yang membanjiri api racunnya, lagi mengalir itu akan menjadikan manjur penawar api nyata itu.

Apabila kena penyakit, kena bisa akan dapat ditawarkan, meskipun orang yang meninggal tetapi masih muda usianya akan dapat dihidupkan juga olehnya. Tetapi jika ia sudah berusia tua, maka ia akan meninggal juga. Semoga bertuah, janganlah diberikan pada orang lain, sangat utama, ia adalah sastra yang penghabisan. Inilah gagelaran (pedoman) pada diri: mantra:
Ong Ong Tang nama swaha
Ong Ang Tang nama swaha
Ong Ung Tang nama swaha

Inilah Sang Hyang Barunastra yang kegunaannya sangat utama, banyak pahalanya, lafalnya:

SANG pada jantung BANG pada hati. TANG pada ungsilan. ANG pada nyali. ING pada patumpukannya hati. NANG pada paru-paru. MANG pada usus besar. SING pada limpa. WANG pada sekat rongga dada. YANG pada ujung jantung. ONG pada pangkalnya jantung. Mrestyu masyudi swasesa namah.

Sumber :
1. Budaya Bali
2. Hindu Bali

source : radheyasuta.blogspot.co.id

~ Article view : [2179]