Papindan

998

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Papindan punika pateh sakadi Sesawangan, kewanten binanipun papindan kruna punika polih “anu suara”, yening sesawangan karahini antuk kruna: buka, kadi, luir, waluya kadi, upami:

 1. Papindan: Alise medon intara.
 2. Sesawangan: Alise buka (kadi, luir) don intaran.

Papindan tegesipun: gegambaran buka, wiadin yan bandingan pateh mirib teken…., upami: papindan kedis, tegesipun: wangun gambaran mirib kedis. Mapinda sedih, tegesipun: mirib buka anake sedih. Sane dados pepindan, punika kruna aran sane polih anusuara, luir ipun:

 1. Boke membotan blayag, tegesipun: rambutne maombak-ombakan.
 2. Betekan batise meling padi, tegesipun: sekadi beling padi.
 3. Cokore mudak sinungsang, tegesipun: sakadi bungan pudake sungsang.
 4. Cecapingane nyaling kdang, tegesipun: mirib caling kidang.
 5. Cecingakane natit, tegesipun: sledat-sledet manis.
 6. Gigine matun sumangka, tegesipun: mirib batun sumangka.
 7. Jrijine musuh bakung, tegesipun: rurus ngancan mirib pusuh bakung.
 8. Kupinge nyanggar sekar, tegasipun: karnane becik sumpangin sekar.
 9. Kukune memapah biu, tegesipun: kukune mirip papah biu, sada lengkung.
 10. Lambene barak ngatirah, tegesipun: lambene mirip buah katirah barak.

Kaketus saking:
* Buku Basitha Paribasa

~ Article view : [597]