Papindan

705

Papindan punika pateh sakadi Sesawangan, kewanten binanipun papindan kruna punika polih “anu suara”, yening sesawangan karahini antuk kruna: buka, kadi, luir, waluya kadi, upami:

 1. Papindan: Alise medon intara.
 2. Sesawangan: Alise buka (kadi, luir) don intaran.

Papindan tegesipun: gegambaran buka, wiadin yan bandingan pateh mirib teken…., upami: papindan kedis, tegesipun: wangun gambaran mirib kedis. Mapinda sedih, tegesipun: mirib buka anake sedih. Sane dados pepindan, punika kruna aran sane polih anusuara, luir ipun:

 1. Boke membotan blayag, tegesipun: rambutne maombak-ombakan.
 2. Betekan batise meling padi, tegesipun: sekadi beling padi.
 3. Cokore mudak sinungsang, tegesipun: sakadi bungan pudake sungsang.
 4. Cecapingane nyaling kdang, tegesipun: mirib caling kidang.
 5. Cecingakane natit, tegesipun: sledat-sledet manis.
 6. Gigine matun sumangka, tegesipun: mirib batun sumangka.
 7. Jrijine musuh bakung, tegesipun: rurus ngancan mirib pusuh bakung.
 8. Kupinge nyanggar sekar, tegasipun: karnane becik sumpangin sekar.
 9. Kukune memapah biu, tegesipun: kukune mirip papah biu, sada lengkung.
 10. Lambene barak ngatirah, tegesipun: lambene mirip buah katirah barak.

Kaketus saking:
* Buku Basitha Paribasa

~ Article view : [574]