Home Sastra wewangsalan

wewangsalan

12936

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Wewangsalan puniki pateh sakadi tamsil ring Bahasa Indonesia. Wewangsalan kruna lingganipun “wangsal” sane artinipun “lampah”, polih pangiring “an” dados “wangsalan”, kaduipurwayang dados “wewangsalan”, artinipun lelampahan saparipolah kalih kahanan janma, sakadi sasimbing sane sada pedas suksmanipun.

Wewangsalan puniki kawangun antuk lengkara kalih palet utawi carik. Lengkara sane riinan sakadi “sampiran”, indik daging kahiun sang ngucap, kewanten kantun makubda (ilid) suksmanipun. Lengkarane sane pungkuran punika daging sajati, sane nerangan suksmanipun tur mawirama kalih mapurwakanti (bersajak). Wenten taler sane nenten ngucapang lengkarane pungkuran, antuk kasengguh sami anake sampun ngerti ring suksmanipun. Ring asapunapine kawangun antuk lelampahan ring pawayangan. Ki Dalang ngawi satua bawak babaudan, nyimbingin sinalih tunggil sang nonton sane saud (iwang) laksananipun. Wenten taler sane mawangun gambar (karikatur).     Asep menyan majagau,  suksmanipun = nakep lenggar aji kau
Ada tengeh masui kaput,  suksmanipun = ada keneh mamunyi takut
Bakat kocok misi isen,  suksmanipun = awak bocok tuara ngasen
Bangbang dadua ken ceburin,  suksmanipun = bajang dadua ken anggurin
Be lele mawadah kau,  suksmanipun = suba jele mara tau
Bedeg majemuh bangsing di banjar,   suksmanipun = jegeg buin lemuh langsing lanjar
Baju gadang potongan gantut,   suksmanipun = tuyuh magadang tuara maan entut
Buangit kali gangsa,  suksmanipun = magae lengit ngamah gasa (kereng)
Buah sabo mawadah klukuh,   suksmanipun = awak bodo buin angkuh
Cekcek poleng temisi bengil,  suksmanipun = desek ngereng gisi nengil
Clebingkah beten biu,    suksmanipun = gumi linggah ajak liu
Dagdag candung selem samah,   suksmanipun = berag landung kereng ngamah
Delemk sangut merdah tualen,   suksmanipun = medem bangun ngamah dogen
Dija kacang ditu komak,    suksmanipun = dija pejang ditu jemak
Eber-eber ilih,   suksmanipun = bebeger baan nyilih
Gamongan kladi jae,   suksmanipun = omongan dadi gae
Gedenan padange teken gondane,    suksmanipun = gedenan tandange teken gobane
Gonda godeg bakat kukur,   suksmanipun = goba jegeg baan pupur
Idup kedele mati kacang,   suksmanipun = idup jele mati sayang
Jempiit batan biu,   suksmanipun = ngajengit ajaka liu
Jero gede jero luh = suba gede ada nguluh
Jukut gedang apalungan = sira ledang pakayunan
Kadele mawadah kau = awak jele tuara tau
Kamen batik maprada = bakal tidik tuara ada
Kapal api kpal boyongan = pacang napi tiang oyongan
Maan semal teken kiuh = maan emar teken tuyuh
Masuksuk ngaba pales = bilang masuk kereng pules
Ngaba pales bareng guun = suba males keren nurun
Ngaba gabus misi granit = goba bangus kereng nglamit
Ngaba kau bakat kocok = tuara tau awak bocok
Ngae pale aji golok = ane males dadi kolok
Ngaba pales bareng tali = Suba males kereng mlali
Ngalih sampi galang bulan = Ngali bati kilangan kamulan
Ngamah tombong misi pusuh = anak sombong ngelah musuh
Ngalih bawang bakat masui = ngalih roang bakat gusti
Nyekjek padang pesu lindung = betek basang pesu kidung
Ngaba gonda keetan bulih = ngaba honda baan nyilih
Pale rajah aji golok = males melajah dadi belog
Pepales adeng puun = awak males kereng nurun
Pangigi di kawahe = tong magigi ke pawahe
Prakpak balok anggon sundih = awak belog ngaku ririh
Punyan dagdag lusuh-lusuh = awak degag ngelah musuh
Rempeyek kacang ijo = yadin jelek masih kanggo
Senggauk agrobag = mauk biun bobab
Sintok masui batu = asing getok magedi malu
Sintat-sintut balebet di punapi = nyen ane ngentut embet lantas mati
Suba bawang buin tanbusin = suba tawang buin tandruhin
  Suba kau buin seluhin = suba tau buin tandruhin
Suba klungah buin manduri = suba pongah buin juari
Soksokan misi klukuh = awak bocok ngalih angkuh
Timpas puntul pengiris pungak = mimpas nguntuk mairib nyak
Tai belek tai blenget = suba jelek mara inget
   Tiing tamblang apit gumbleng = mua nyambang apit subeng
Bebee padang gambuh = magae ngandang nganjuh
Be bebek be guling = busan kedek jani ngeling

Ring sor puniki wenten makudang-kudang wewangsalan luiripun :
Inggih amunika dumun saking tiang indik weangsalan lan conto-contone. Benjang-benjang yan wenten galah malih jagi lanturang tiang. Dumogi mawiguna!(*bb/bsp)

Kaketus saking :
*Buku Basitha Paribasa

~ Article view : [49452]