Home Tags Itihasa

Tag: Itihasa

Durgha ibu bumi

0
Betari Durgha embas saking mata katiga Betara Siwa, ri kala Siwa Loka kakuasayang olih raksasa marupa kebo, Mahésasura. Durgha sané ayu lan wikan prasida...

Sang Hyang Gana

0
Wenten katuturan satua Raksasa magoba aeng, kabinawa tur ngreresin pisan tan pendah Sang Kalantaka. Raksasane punika mawasta Nilarudraka. Kalintang sueca wiakti Ida Bhatara Rudra...

Sang Subali meyuda lawan Sang Sugriwa

0
Wenten katuturan Rsi sane kalintang pradnyan maparab Begawan Gotama lintihang Brahmana Putra. Ida madue putra tigang diri, sane mapesengan : Sang Subali, Sang Sugriwa...

Sang Sutasoma Dados Caru

0
Wenten katuturaran sang Purusada, Prabhu Yaksa ring Ratna Kanda. Ida Parya ngaturang punagi ring ida Bhatara Kala, antuk para ratu satus diri. Nika ngawinang...

Dewi Gangga makenyem

0
Olih : Nyoman Manda Ring Puri Hastina iur sampun tutur pakrimik saisin puriné krana sané dibi ida permaisuri malih ngembasang putra. Dayang-dayang sané sampun ping...

Dewi Gangga Ngrecak

0
Olih : Nyoman Manda Wawu miragi krepyakan suaran toyan tukadé sané deres punika, sakadi kasentuh ngenin dupa tangan Sang Prabu. Ida ngusap-usap pangaksian, sakadi ngrempini...

Karmapala

0
Kacerita Sang Panca Pandhawa sakadi Sang Dharmawangsa, sampun tutug suwen ida nyeneng ratu, 60 warsa raris karatone kaserahang ring putun ida, sane maparab Sang...

Prabu Watugunung

0
Ida Sang Prabu Watugunung nyakrawerti ring panegara Gilingwesi. Ida Sang Prabu madue istri prami kakalih, dahating ayu angayan-ayan, waluya ngasorang kalistuayuan para widiadarine ring...

FACEBOOK

0FansLike

Block title

MAJAPAHIT

SUPPORT US BY VISITING MANTRA ARHANA INSTAGRAM