suaramantra
Home Sastra Geguritan

Geguritan

Pupuh Dangdang Gula

Pupuh Dangdang Gula pinika kaiket antuk aturan (pada lingsa) makadi akeh baris ring tiap baitne (pada) inggih punika 12 besik. Sampun kenten akehne suku kata ring tiap-tiap baris (carik) lan suaran untat tiap-tiap baris inggih punika, 11i 4a 6a 8i/8e 8u 8i 8a 8u...

MAJAPAHIT