Home Sastra

Sastra

Sastra

wewangsalan

Wewangsalan puniki pateh sakadi tamsil ring Bahasa Indonesia. Wewangsalan kruna lingganipun "wangsal" sane artinipun "lampah", polih pangiring "an" dados "wangsalan", kaduipurwayang dados "wewangsalan", artinipun lelampahan saparipolah kalih kahanan janma, sakadi sasimbing sane sada pedas suksmanipun. Wewangsalan puniki kawangun antuk lengkara kalih palet utawi carik. Lengkara...

MAJAPAHIT