Home Sastra

Sastra

Sastra

Kesustrastraan Bali Purwa

Kasusastran wit ipun saking Basa Sanskerta. Kruna linggan ipun satra. Kruna sastra wit ipune saking "sas" miwah "tra". "Sas" maarti kaweruhan, "tra" maarti piranti utawi ukuran. Sastra maarti piranti utawi ukuran kaweruhan (asil karangan, peplajahan sane utama). Dadosne kasusastran teges ipun asil pakaryan i...

MAJAPAHIT