Home Sastra Page 12

Sastra

Sastra

Geguritan Sampik ingtai

Ring sor puniki wantah conto satua bali Sampik Ingtai sane marupa geguritan. Geguritan Sampik Ingtai puniki kawangun antuk tembang Pupuh Ginada. Cerita sane kaangkat daweg I Babah Sampik jagi memadik Ni Nyonyah Ingtai ring Waciu Negari. Inggih wacen lengkapne malih.. Ni Nyonyah nekep tangkah Masidekep mecuk...

MAJAPAHIT